ติดตั้งและคอนฟิก MySQL ODBC ตอนที่ 2

หลังจาก ติดตั้งและคอนฟิก MySQL ODBC ตอนที่ 1 ก่อนที่จะใช้ ODBC เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL ได้ ต้องมีการคอนฟิกค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ก่อน 

ในตอนที่ 2 นี้จะแสดงตัวอย่างการคอนฟิกค่า ODBC เพื่อจะเชื่อมต่อเข้ากับ Database Server และตัวอย่างการใช้โปรแกรม Excel เพื่อดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูล MySQL

Continue reading “ติดตั้งและคอนฟิก MySQL ODBC ตอนที่ 2”

ติดตั้งและคอนฟิก MySQL ODBC ตอนที่ 1

บทความนี้จะกล่าวถึงการติดตั้งโปรแกรม MySQL Connector/ODBC (หรือชื่อเดิมคือ MyODBC) บน Windows XP เพื่อให้โปรแกรมที่รันอยู่บน Windows หรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเอง สามารถที่จะดึงข้อมูลจาก MySQL Database ได้

ในตอนแรกจะเป็นการสร้างตัวอย่างฐานข้อมูลสำหรับการทดสอบ และการติดตั้งโปรแกรม ODBC

Continue reading “ติดตั้งและคอนฟิก MySQL ODBC ตอนที่ 1”