เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูลใน MySQL ด้วย FULLTEXT SEARCH

หากต้องการค้นหาข้อมูลใน MySQL เราสามารถใช้ WHERE ระบุชื่อคอลัมน์ ตามด้วย LIKE หรือ RLIKE เพื่อค้นหาคำหรือรูปแบบคำที่เราต้องการค้นหา ถ้าฐานข้อมูลหรือตารางของเรามีขนาดไม่ใหญ่มากนัก วิธีนี้ก็สามารถใช้งานได้ แต่ถ้าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ LIKE หรือ RLIKE อาจทำงานช้า

ขอแนะนำการทำ FULLTEXT SEARCH ใน MySQL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา โดย MySQL จะมีการทำ index คำของคอลัมน์ที่ต้องการค้น คำนวณคะแนน แสดงผลลัพธ์ที่ได้สามารถเรียงตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้

Continue reading “เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูลใน MySQL ด้วย FULLTEXT SEARCH”