เพิ่มความเร็วการ SELECT ด้วย MySQL Query Cache

เคยแนะนำวิธีการ สร้าง index ในฐานข้อมูล MySQL เพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นหาฟิลด์ที่ต้องการได้เร็วขึ้น แต่ต้องมีการแก้ไขโครงสร้างของ table ในฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่ง ALTER TABLE เลือกฟิลด์ที่ต้องการทำเป็นคีย์ (ADD KEY)

บทความนี้ขอแนะนำอีกวีธีแต่จะมีผลทั้งเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (Database Server) เลย ด้วยการเปิดคุณสมบัติ Query Cache ของ MySQL ให้มีการเก็บ SELECT statement และผลลัพธ์ที่ได้ไว้ใน cache ซึ่งถ้าเรารันคำสั่ง SELECT ครั้งต่อไปที่มี statement เหมือนกัน MySQL จะดึงผลลัพธ์การ query มาจาก cache โดยตรง ไม่ต้องไป query จาก table มาใหม่ ทำให้ผลการค้นหาเร็วขึ้นมาก

Continue reading “เพิ่มความเร็วการ SELECT ด้วย MySQL Query Cache”