สร้าง index ในฐานข้อมูล MySQL

จากที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกคือเมื่อเจอประสบการณ์ทำงานอะไร ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น จะนำมาเขียนเล่าสูกันฟัง วันนี้ขอแนะนำการเพิ่มความเร็วในการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL เพียงแค่พิมพ์คำสั่งเดียวเท่านั้น เพื่อสร้าง index ของฟิลด์ที่ใช้ในการค้นหา

คำเตือน! การทดสอบแนะนำให้ทำบนเครื่องทดลองเท่านั้น เมื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้ว ค่อยไปปรับใช้กับเครื่องจริง

ฐานข้อมูลที่ทดลองปรับปรุง ใช้เก็บข้อมูลสินค้าของบริษัท ปัญหาที่พบคือเวลาค้นหาชื่อสินค้าโดยพิมพ์ชื่อแล้วกดค้นหา ต้องรอสักพักกว่าจะขึ้น ทั้งๆ ที่มีจำนวน record ประมาณ 60,000 แถว เท่านั้น เมื่อตรวจสอบรายละเอียดของ table แล้ว จะเป็นประมาณนี้

CREATE TABLE `items` (
 `item_id`    int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `item_name`   varchar(255) default NULL,
 `item_descr`  varchar(255) default NULL,
 `item_barcode` varchar(255) default NULL,
 `item_total`  int(11) default '0',
 `item_status`  char(1) default NULL,
 PRIMARY KEY (`item_id`)
);

เมื่อทดสอบการค้นหาข้อมูล โดยใช้คำสั่ง SELECT จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

mysql> SELECT item_id,item_name FROM items WHERE item_name='PNGS932A-31';
+---------+----------------------+
| item_id | item_name      |
+---------+----------------------+
|  22434 | PNGS932A-31     |
+---------+----------------------+
1 row in set (0.17 sec)

จากตัวอย่าง ใช้เวลาในการค้นหา 0.17 วินาที

เพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นหาฟิลด์ที่ใช้งานบ่อยๆ แนะนำให้ทำ index หรือ key กับฟิลด์นั้นๆ วิธีการคือใช้คำสั่ง ALTER TABLE ตามตัวอย่างดังนี้

mysql> ALTER TABLE items ADD KEY (item_name);
Query OK, 57625 rows affected (1.34 sec)
Records: 57625 Duplicates: 0 Warnings: 0

แล้วทดลองค้นหาโดยใช้คำสั่ง SELECT อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเปรียบเทียบ

mysql> SELECT item_id,item_name FROM items WHERE item_name='PNGS932A-31';
+---------+----------------------+
| item_id | item_name      |
+---------+----------------------+
|  22434 | PNGS932A-31     |
+---------+----------------------+
1 row in set (0.01 sec)

ผลลัพธ์ที่ได้ จะใช้เวลาแค่ 0.01 วินาที เท่านั้น ซึ่งเร็วกว่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่สร้าง index

ทดสอบเอา index ออกอีกครั้ง แล้วทดสอบ SELECT อีกที ผลลัพธ์จะกลับมาช้าเหมือนเดิม

ตัวอย่างการเอา index ออกจากฟิลด์ item_name

mysql> ALTER TABLE items DROP KEY item_descr;
Query OK, 57625 rows affected (0.70 sec)
Records: 57625 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> SELECT item_id,item_name FROM items WHERE item_name='PNGS932A-31';
+---------+----------------------+
| item_id | item_name      |
+---------+----------------------+
|  22434 | PNGS932A-31     |
+---------+----------------------+
1 row in set (0.17 sec)

คำแนะนำ

 • ทำ index กับฟิลด์ที่ใช้ค้นหาบ่อยๆ หรือใช้เป็นเงื่อนไขการ JOIN TABLE
 • ไม่จำเป็นเสมอไป หลังจากทำ index แล้วจะเร็วขึ้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบฐานข้อมูลและคำสั่งที่ใช้ค้นหาด้วย
 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำให้ดูจากข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลอ้างอิง

6 thoughts on “สร้าง index ในฐานข้อมูล MySQL”

 1. นี่ล่ะที่ผมตามหามานานนนนน ไม่มีงบจ้างเค้าทำ -*- เลยต้องมั่วเอง ขอบคุณครับ

 2. เข้าใจขึ้นเยอะเลยครับ แต่น่าจะอธิบายประเภทของ index ว่ามีกี่แบบ แต่ละแบบมีประโยชน์อย่างไรจะดีมากเลยครับ ขอบคุณครับ

 3. เป็นประโยชน์กับกับการทำงานมาก ๆ เลย
  DB คงจะเร็วขึ้นมาก ๆ

 4. ขอบคุณครับ กำลังหาวิธีทำให้ DB เร็วขึ้นพอดีเลย

 5. ขอบคุณครับ กำลังหาวิธีทำให้ DB เร็วขึ้นพอดีเลย.

Leave a Reply

Your email address will not be published.