ติดตั้ง MySQL บน Fedora 11

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งและคอนฟิก MySQL บน Fedora 11 (x86_64) โดยทดสอบบนเครื่องที่ ติดตั้ง Fedora 11 แบบประหยัดพื้นที่สุด

หมายเหตุ Fedora 11 ปรับปรุงเวอร์ชั่นมาใช้ MySQL เวอร์ชั่น 5.1 แล้ว

Continue reading “ติดตั้ง MySQL บน Fedora 11”