ติดตั้ง Docker Compose บนลีนุกซ์

ลองมาดูวิธีการติดตั้ง Docker Compose เพื่อช่วยในการคอนฟิกและรัน Docker หลาย container (multi-container) ได้ง่ายขึ้น

Continue reading “ติดตั้ง Docker Compose บนลีนุกซ์”

ติดตั้ง vagrant บน Mac OS X

vagrant เป็นโปรแกรมที่ช่วยบริหารจัดการเครื่องเสมือนได้ง่ายขึ้น โดยจะมีคำสั่งที่ใช้สร้าง แก้ไข คอนฟิก ลบ เปิด ปิดเครื่องเสมือน และจะมีการรวม (package) เครื่องเสมือนให้เป็นไฟล์เดียวที่เรียกว่า box เพื่อให้คนอื่นๆ สามารถนำไปใช้งานได้ ด้วยสภาพแวดล้อม (environment) เดียวกัน

ลองมาดูตัวอย่างการดาวน์โหลดและติดตั้ง vagrant บน Mac OS X กัน

Continue reading “ติดตั้ง vagrant บน Mac OS X”

สร้างแชร์โฟลเดอร์กลางด้วย Samba บน CentOS 7

หลังจากติดตั้งและคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์แชร์ไฟล์ด้วย Samba บน CentOS 7  ซึ่งเราได้สร้างแชร์ไฟล์ให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเก็บไฟล์ในโฟลเดอร์ส่วนตัว (home) บนเซิร์ฟเวอร์ได้แล้ว

ในตอนนี้ลองมาดูการคอนฟิกสร้างแชร์ไฟล์ตรงกลาง เพื่อให้ผู้ใช้หลายคนสามารถเก็บไฟล์ร่วมกันได้

น่าจะเหมาะสำหรับสำนักงานทั่วไปที่ต้องการเก็บไฟล์ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์กลาง  เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูไฟล์หรือแก้ไขไฟล์จากเครื่องใดๆ ก็ได้  รวมทั้งสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์หรือไดเรกทอรีที่ต้องการได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานหรือชื่อกลุ่มเป็นตัวกำหนดสิทธิ์

Continue reading “สร้างแชร์โฟลเดอร์กลางด้วย Samba บน CentOS 7”

จะเริ่มหัดใช้ลีนุกซ์ได้อย่างไร

หากคุณจะเริ่มหัดใช้ลีนุกซ์อย่างจริงจัง ขอแนะนำให้เริ่มจากติดตั้งลีนุกซ์ด้วยตนเอง โดยหาเครื่องเปล่าๆ ที่ไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในเครื่อง สเปคไม่ต้องแรงมากมายเท่าไร หน่วยความจำ (Memory) ขั้นต่ำสัก 1 GB ฮาร์ดดิสก์ขนาด 10 GB เท่านี้ก็เพียงพอที่จะติดตั้งลีนุกซ์เพื่อหัดใช้งานแล้ว

Continue reading “จะเริ่มหัดใช้ลีนุกซ์ได้อย่างไร”

การใช้ Oracle SQL Plus เบื้องต้น เพื่อคิวรี่ข้อมูล

หลังจากที่ ติดตั้ง Oracle Database 11g Release 2 บน CentOS 6 และรู้ วิธีเปิด ปิด Oracle Database 11g  ไปแล้ว ขั้นต่อไปขอแนะนำการใช้คำสั่ง SQL Plus (sqlplus) เบื้องต้นเพื่อคิวรี่ข้อมูล โดยทดสอบกับฐานข้อมูลตัวอย่าง HR ที่ติดตั้งมาโดยดีฟอลต์

Continue reading “การใช้ Oracle SQL Plus เบื้องต้น เพื่อคิวรี่ข้อมูล”

ดักจับ Traffic ใน Network ด้วย tcpdump

tcpdump เป็นโปรแกรมประเภทเดียวกับ Sniffer, Wireshark คือใช้ในการดักจับ (capture) Traffic หรือ Packet ที่ รับ/ส่ง เข้า/ออก ระหว่างพอร์ตแลน (LAN) ของเซิรฟ์เวอร์เครื่องที่รันคำสั่ง และอุปกรณ์เครือข่าย (Router, Switch, HUB)

มีประโยชน์อย่างมาก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Network ได้

tcpdump ต้องรันด้วย root หรือเทียบเท่า และรันแบบ command line ติดตั้งมาเป็นดีฟอลต์บนลีนุกซ์เกือบทุกตระกูล เวอร์ชั่น จึงใช้งานได้สะดวก ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมเหมือนโปรแกรมอื่นๆ

ในที่นี้ขอแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นของ tcpdump

Continue reading “ดักจับ Traffic ใน Network ด้วย tcpdump”

ติดตั้ง MySQL บน Fedora 11

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งและคอนฟิก MySQL บน Fedora 11 (x86_64) โดยทดสอบบนเครื่องที่ ติดตั้ง Fedora 11 แบบประหยัดพื้นที่สุด

หมายเหตุ Fedora 11 ปรับปรุงเวอร์ชั่นมาใช้ MySQL เวอร์ชั่น 5.1 แล้ว

Continue reading “ติดตั้ง MySQL บน Fedora 11”