การใช้ Oracle SQL Plus เบื้องต้น เพื่อคิวรี่ข้อมูล

หลังจากที่ ติดตั้ง Oracle Database 11g Release 2 บน CentOS 6 และรู้ วิธีเปิด ปิด Oracle Database 11g  ไปแล้ว ขั้นต่อไปขอแนะนำการใช้คำสั่ง SQL Plus (sqlplus) เบื้องต้นเพื่อคิวรี่ข้อมูล โดยทดสอบกับฐานข้อมูลตัวอย่าง HR ที่ติดตั้งมาโดยดีฟอลต์

Continue reading “การใช้ Oracle SQL Plus เบื้องต้น เพื่อคิวรี่ข้อมูล”