ดักจับ Traffic ใน Network ด้วย tcpdump

tcpdump เป็นโปรแกรมประเภทเดียวกับ Sniffer, Wireshark คือใช้ในการดักจับ (capture) Traffic หรือ Packet ที่ รับ/ส่ง เข้า/ออก ระหว่างพอร์ตแลน (LAN) ของเซิรฟ์เวอร์เครื่องที่รันคำสั่ง และอุปกรณ์เครือข่าย (Router, Switch, HUB)

มีประโยชน์อย่างมาก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Network ได้

tcpdump ต้องรันด้วย root หรือเทียบเท่า และรันแบบ command line ติดตั้งมาเป็นดีฟอลต์บนลีนุกซ์เกือบทุกตระกูล เวอร์ชั่น จึงใช้งานได้สะดวก ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมเหมือนโปรแกรมอื่นๆ

ในที่นี้ขอแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นของ tcpdump

Continue reading “ดักจับ Traffic ใน Network ด้วย tcpdump”