ไฟล์คอนฟิก httpd.conf ของ Apache อยู่ที่ไหน

หลังจากปล่อยเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Apache Web Server) ให้ทำงานไว้นานมากหลายปี  ได้เวลาปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อประสิทธิภาพ และเพื่อความปลอดภัย

แต่ปัญหาคือเครื่องจะปรับปรุงนี้ รัน httpd ไว้หลายโปรเซส หลายพอร์ตมาก ทำให้เริ่มงงว่า โปรเซสไหน รันจาก httpd ไฟล์ไหน ใช้คอนฟิก httpd.conf  ที่ไหน

Continue reading “ไฟล์คอนฟิก httpd.conf ของ Apache อยู่ที่ไหน”

โหลด mod_dav_svn ไม่สำเร็จ ฟ้องว่า undefined symbol: dav_register_provider

ขอแปะไว้กันลืม และเผื่อมีท่านใด เจอปัญหาเหมือนผมบ้าง หาอยู่นานพอสมควร เพื่อจะพยายามคอนฟิกเก็บข้อมูล subversion (svn) ไว้บน Web Server

หลังจากติดตั้ง “mod_dav_svn” แล้วพยายาม สตาร์ต httpd ไม่สำเร็จ ดังนี้

[root@repos ~]# service httpd restart
Stopping httpd:                                            [FAILED]
Starting httpd: httpd: Syntax error on line 210 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Syntax error on line 2 of /etc/httpd/conf.d/subversion.conf: Cannot load
/etc/httpd/modules/mod_dav_svn.so into server: /etc/httpd/modules/mod_dav_svn.so: undefined symbol: dav_register_provider
                                                          [FAILED]

Continue reading “โหลด mod_dav_svn ไม่สำเร็จ ฟ้องว่า undefined symbol: dav_register_provider”

วิธีการใช้คำสั่ง wget

wget เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ได้ ในรูปแบบ text console วิธีการใช้งานก็ง่ายคือรันคำสั่ง wget ตามด้วย URL ที่ต้องการดาวน์โหลด ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกบันทึกเป็นไฟล์ของเว็บเพจหน้านั้นๆ

Continue reading “วิธีการใช้คำสั่ง wget”

ติดตั้ง Ruby on Rails บน Fedora 11

Ruby on Rails ช่วยทำให้การพัฒนา Web Application ด้วยภาษา Ruby ได้ง่ายขึ้น

Rails เป็น web framework ประกอบด้วยส่วน (components) ต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปสร้างเป็น Web Application ได้เลย เพียงแค่รันไม่กี่คำสั่งเท่านั้น

Continue reading “ติดตั้ง Ruby on Rails บน Fedora 11”

คอนฟิกลีนุกซ์ผ่านเว็บด้วย webmin

วันก่อนไปรับงานติดตั้งลีนุกซ์ให้กับลูกค้ารายหนึ่ง เพื่อใช้เป็น File Server แชร์ไฟล์กันระหว่างเครื่อง client หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วใช้งานได้แล้ว ลูกค้าอยากได้วิธีการง่ายๆ เพื่อดูสถานะของเครื่องลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ หรืออยากจะสั่งปิดเครื่อง (shutdown) เองได้ แต่ไม่อยากทำผ่าน Secure Shell ซึ่งต้องจำคำสั่งมากมาย

เลยติดตั้งโปรแกรม webmin เพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะจัดการลีนุกซ์ผ่านหน้าเว็บได้ ซึ่งใช้งานง่ายเลย เพียงแต่บอกว่าการปิดเครื่องต้องคลิ้กที่ลิ้งค์ไหน

Continue reading “คอนฟิกลีนุกซ์ผ่านเว็บด้วย webmin”

ติดตั้ง Apache, PHP บน Fedora 11

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งและคอนฟิก Apache บน Fedora 11 (x86_64) โดยทดสอบบนเครื่องที่ ติดตั้ง Fedora 11 แบบประหยัดพื้นที่สุด

Continue reading “ติดตั้ง Apache, PHP บน Fedora 11”

ติดตั้ง Sun Freeware บน Solaris

เว็บไซต์ Sunfreeware.com เป็นแหล่งรวม free software ที่ถูก compile ให้อยู่ในรูปแบบ package (.pkg)  ทำให้สะดวกต่อการติดตั้งบน Solaris  ไฟล์ที่มีให้ดาวน์โหลดมีตั้งแต่ Solaris 2.5 จนถึงเวอร์ชั่นล่าสุด Solaris 10 ทั้งสำหรับรันบนเครื่อง SPARC และ Intel (x86)

Continue reading “ติดตั้ง Sun Freeware บน Solaris”

ปิดโมดูลที่ไม่ใช้งานของ Apache เว็บเซิร์ฟเวอร์

โดยดีฟอลต์คอนฟิกของ Apache เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งมากับลีนุกซ์เวอร์ชั่นต่างๆ จะเปิด (enable) การใช้งานโมดูลต่างๆ ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อสะดวกและง่ายต่อการเริ่มต้นใช้งาน

แต่การใช้งานจริงๆ ในระบบ production แนะนำให้ปิด (disable) คอนฟิกของโมดูลที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย (security) และประหยัดหน่วยความจำ Memory ที่ต้องถูกใช้งานโดยเปล่าประโยชน์ด้วย (แนะนำให้ใช้คำสั่ง ps เปรียบเทียบขนาด memory ที่ใช้ก่อนและหลังการปิดโมดูล)

บทความนี้ได้รวบรวมจัดกลุ่มโมดูลตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งถ้าคุณไม่ได้ใช้คุณสมบัติในโมดูลนั้นๆ สามารถที่จะปิดได้ ด้วยการใส่เครื่องหมาย # หน้าบรรทัดของ LoadModule โดยคอนฟิกทั้งหมดจะเป็นตัวอย่างที่ทำบน Fedora 9 และหลังจากการแก้ไขทั้งหมดเพื่อปิดโมดูลทั้งหมดนี้แล้ว เว็บยังสามารถรัน PHP ได้ตามปกติ

Continue reading “ปิดโมดูลที่ไม่ใช้งานของ Apache เว็บเซิร์ฟเวอร์”

ปรับแต่งคอนฟิกพื้นฐานของ Apache เว็บเซิร์ฟเวอร์

บทความนี้ขอแนะนำการปรับแต่งคอนฟิกพื้นฐานของ Apache ซึ่งติดตั้งมากับ Fedora 9 ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปิดคุณสมบัติที่ไม่ได้ใช้งานออกไป เพื่อประหยัดขนาด CPU, Memory ที่ต้องใช้ในการรันโปรแกรม

การแก้ไขทั้งหมดในบทความนี้เป็นการแก้ไขคอนฟิกในไฟล์ /etc/httpd/conf/httpd.conf ซึ่งจะเป็นไฟล์คอนฟิกหลักของ Apache เว็บเซิร์ฟเวอร์

Continue reading “ปรับแต่งคอนฟิกพื้นฐานของ Apache เว็บเซิร์ฟเวอร์”

ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยคำสั่ง telnet

เราสามารถใช้คำสั่ง telnet ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รันอยู่บนเครื่องอื่นได้  ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของ HTTP Header ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์กลับไปยังไคลเอนต์

วิธีการคือใช้คำสั่ง telnet ตามด้วยชื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการตรวจสอบ ลงท้ายด้วยตัวเลข 80 ซึ่งเป็นพอร์ตที่รันโดยดีฟอลต์เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์

Continue reading “ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยคำสั่ง telnet”