ติดตั้ง Sun Freeware บน Solaris

เว็บไซต์ Sunfreeware.com เป็นแหล่งรวม free software ที่ถูก compile ให้อยู่ในรูปแบบ package (.pkg)  ทำให้สะดวกต่อการติดตั้งบน Solaris  ไฟล์ที่มีให้ดาวน์โหลดมีตั้งแต่ Solaris 2.5 จนถึงเวอร์ชั่นล่าสุด Solaris 10 ทั้งสำหรับรันบนเครื่อง SPARC และ Intel (x86)

Continue reading “ติดตั้ง Sun Freeware บน Solaris”