ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยคำสั่ง telnet

เราสามารถใช้คำสั่ง telnet ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รันอยู่บนเครื่องอื่นได้  ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของ HTTP Header ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์กลับไปยังไคลเอนต์

วิธีการคือใช้คำสั่ง telnet ตามด้วยชื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการตรวจสอบ ลงท้ายด้วยตัวเลข 80 ซึ่งเป็นพอร์ตที่รันโดยดีฟอลต์เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์

เมื่ออยู่ในคำสั่ง telnet ต้องกดปุ่ม [ Enter ] หนึ่งครั้งเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ พิมพ์ HEAD / HTTP/1.1 แล้วกดปุ่ม [ Enter ] อีกสองครั้ง ถ้าพิมพ์ถูกต้องข้อมูลของเว็บเซิร์ฟเวอร์จะแสดงผลออกมา สามารถดูเวอร์ชั่นที่ใช้จากบรรทัดที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า Server

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง telnet เพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งมากลับ Fedora 9

[user@client ~]$ telnet localhost 80
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
HEAD / HTTP/1.1
HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Sun, 28 Sep 2008 08:34:51 GMT
Server: Apache/2.2.8 (Fedora)
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Connection closed by foreign host.

ตัวอย่างข้อมูลเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ google.com ใช้

[user@client ~]$ telnet www.google.com 80
Trying 72.14.235.147...
Connected to www.google.com.
Escape character is '^]'.
HEAD / HTTP/1.1
HTTP/1.1 302 Found
Location: http://www.google.co.th/
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Set-Cookie: PREF=ID=e69...; expires=Tue, 28-Sep-2010 09:26:21 GMT; path=/; domain=.google.com
Date: Sun, 28 Sep 2008 09:26:21 GMT
Server: gws
Content-Length: 221
Connection closed by foreign host.

Leave a Reply

Your email address will not be published.