คอนฟิกลีนุกซ์ผ่านเว็บด้วย webmin

วันก่อนไปรับงานติดตั้งลีนุกซ์ให้กับลูกค้ารายหนึ่ง เพื่อใช้เป็น File Server แชร์ไฟล์กันระหว่างเครื่อง client หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วใช้งานได้แล้ว ลูกค้าอยากได้วิธีการง่ายๆ เพื่อดูสถานะของเครื่องลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ หรืออยากจะสั่งปิดเครื่อง (shutdown) เองได้ แต่ไม่อยากทำผ่าน Secure Shell ซึ่งต้องจำคำสั่งมากมาย

เลยติดตั้งโปรแกรม webmin เพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะจัดการลีนุกซ์ผ่านหน้าเว็บได้ ซึ่งใช้งานง่ายเลย เพียงแต่บอกว่าการปิดเครื่องต้องคลิ้กที่ลิ้งค์ไหน

ในทีนี่เลยนำมาเรียบเรียงเขียนเป็นบทความเผื่อผู้สนใจนำไปติดตั้ง ใช้งาน

ดาวน์โหลด webmin

เข้าเว็บไซต์ www.webmin.com คลิ้กที่ “Downloads” เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ สำหรับ Fedora แนะนำให้เลือกเป็นแบบ RPM

ติดตั้ง webmin

ใช้คำสั่ง rpm เพื่อติดตั้งไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

[root@fc11-64a ~]# rpm -ivh webmin-1.480-1.noarch.rpm
warning: webmin-1.480-1.noarch.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 11f63c51
Preparing...                ########################################### [100%]
Operating system is Redhat Linux
   1:webmin                 ########################################### [100%]
Webmin install complete. You can now login to http://fc11-64a.spalinux.com:10000/
as root with your root password.

จากการติดตั้ง จะมีการรันเซอร์วิสของ webmin และคอนฟิกไว้ว่าถ้ามีการรีบู๊ตเครื่องใหม่ ให้สตาร์ตเซอร์วิส webmin โดยอัตโนมัติ

[root@fc11-64a ~]# ps -ef | grep webmin
root      1909     1  0 19:06 ?        00:00:00 /usr/bin/perl /usr/libexec/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf
[root@fc11-64a ~]# chkconfig --list webmin
webmin          0:off   1:off   2:on    3:on    4:off   5:on    6:off

ใช้งาน webmin

webmin จะทำหน้าที่เว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่ในตัว รันอยู่ที่พอร์ต 10000 วิธีการเรียกใช้คือเปิด browser เรียกเข้าไปที่ ชื่อ Hostname หรือ IP Address ของเครื่องลีนุกซ์ แต่ต้องระบุพอร์ตเป็นพอร์ต 10000 โดยใช้เครื่องหมาย : ต่อท้ายชื่อ

http://<hostname or ip-address>:10000/

ตัวอย่างหน้าเว็บแสดง System Information

Webmin - System Information

ตัวอย่างหน้าเว็บ สำหรับการปิดเครื่อง (Shutdown System)

Webmin - Shutdown System

 

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.