โหลด mod_dav_svn ไม่สำเร็จ ฟ้องว่า undefined symbol: dav_register_provider

ขอแปะไว้กันลืม และเผื่อมีท่านใด เจอปัญหาเหมือนผมบ้าง หาอยู่นานพอสมควร เพื่อจะพยายามคอนฟิกเก็บข้อมูล subversion (svn) ไว้บน Web Server

หลังจากติดตั้ง “mod_dav_svn” แล้วพยายาม สตาร์ต httpd ไม่สำเร็จ ดังนี้

[root@repos ~]# service httpd restart
Stopping httpd:                                            [FAILED]
Starting httpd: httpd: Syntax error on line 210 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Syntax error on line 2 of /etc/httpd/conf.d/subversion.conf: Cannot load
/etc/httpd/modules/mod_dav_svn.so into server: /etc/httpd/modules/mod_dav_svn.so: undefined symbol: dav_register_provider
                                                          [FAILED]

Continue reading “โหลด mod_dav_svn ไม่สำเร็จ ฟ้องว่า undefined symbol: dav_register_provider”

รัน SVN แล้วขึ้น error MKACTIVITY request

เจอปัญหารัน svn แล้วขึ้น error เลยนำมาแชร์ประสบการณ์ให้อ่าน

ตัวอย่างการรัน svn แล้วเกิดปัญหา

[user1@client ~]$ svn --username user1 import test_project https://192.168.1.1/svn/test_project/trunk/test_project -m 'init release'
svn: Server sent unexpected return value (500 Internal Server Error) in response to MKACTIVITY request for '/repos/test_project/!svn/act/...'

คอนฟิกที่ใช้เป็นการรัน svn โดยเขียน อ่าน ไฟล์ repos ผ่านทาง Apache DAV

Continue reading “รัน SVN แล้วขึ้น error MKACTIVITY request”

การใช้งาน subversion เบื้องต้น

หลังจากที่ สร้าง svn repository ในบทความนี้จะแนะนำการใช้งาน svn เบื้องต้น โดยจะประกอบด้วยคำสั่ง import, checkout, commit

Continue reading “การใช้งาน subversion เบื้องต้น”

การสร้าง svn repository

Subversion เป็นระบบควบคุมเวอร์ชั่นของไฟล์ เหมือนกับ CVS ประโยชน์คือทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะร่วมกับพัฒนา แก้ไข เปลี่ยนแปลงไฟล์ต่างๆ ด้วยกันได้

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ในแต่ละครั้งจะมีเลขเวอร์ชั่นกำกับอยู่เสมอเพื่อเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงของไฟล์นั้นได้ ทำให้เราสามารถที่จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชั่น หรือสามารถย้อนกลับไปเป็นไฟล์ในเวอร์ชั่นที่เราต้องการได้

ทำให้ subversion เป็นระบบที่เหมาะสม และจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาโปรแกรม ยิ่งโดยเฉพาะมีนักพัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์หลายคน

ในบทความนี้จะอธิบายการเริ่มต้นสร้าง repository ขึ้นมาเพื่อเก็บไฟล์ทั้งหมด โดยในตอนแรกนี้จะติดตั้งเป็นแบบ local ก่อน คืออยู่ในเครื่องเดียวกันที่รันคำสั่ง svn นั่นเอง

Continue reading “การสร้าง svn repository”