การใช้งาน subversion เบื้องต้น

หลังจากที่ สร้าง svn repository ในบทความนี้จะแนะนำการใช้งาน svn เบื้องต้น โดยจะประกอบด้วยคำสั่ง import, checkout, commit

Continue reading “การใช้งาน subversion เบื้องต้น”

การสร้าง svn repository

Subversion เป็นระบบควบคุมเวอร์ชั่นของไฟล์ เหมือนกับ CVS ประโยชน์คือทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะร่วมกับพัฒนา แก้ไข เปลี่ยนแปลงไฟล์ต่างๆ ด้วยกันได้

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ในแต่ละครั้งจะมีเลขเวอร์ชั่นกำกับอยู่เสมอเพื่อเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงของไฟล์นั้นได้ ทำให้เราสามารถที่จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชั่น หรือสามารถย้อนกลับไปเป็นไฟล์ในเวอร์ชั่นที่เราต้องการได้

ทำให้ subversion เป็นระบบที่เหมาะสม และจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาโปรแกรม ยิ่งโดยเฉพาะมีนักพัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์หลายคน

ในบทความนี้จะอธิบายการเริ่มต้นสร้าง repository ขึ้นมาเพื่อเก็บไฟล์ทั้งหมด โดยในตอนแรกนี้จะติดตั้งเป็นแบบ local ก่อน คืออยู่ในเครื่องเดียวกันที่รันคำสั่ง svn นั่นเอง

Continue reading “การสร้าง svn repository”