รัน SVN แล้วขึ้น error MKACTIVITY request

เจอปัญหารัน svn แล้วขึ้น error เลยนำมาแชร์ประสบการณ์ให้อ่าน

ตัวอย่างการรัน svn แล้วเกิดปัญหา

[user1@client ~]$ svn --username user1 import test_project https://192.168.1.1/svn/test_project/trunk/test_project -m 'init release'
svn: Server sent unexpected return value (500 Internal Server Error) in response to MKACTIVITY request for '/repos/test_project/!svn/act/...'

คอนฟิกที่ใช้เป็นการรัน svn โดยเขียน อ่าน ไฟล์ repos ผ่านทาง Apache DAV

Continue reading “รัน SVN แล้วขึ้น error MKACTIVITY request”

การใช้งาน subversion เบื้องต้น

หลังจากที่ สร้าง svn repository ในบทความนี้จะแนะนำการใช้งาน svn เบื้องต้น โดยจะประกอบด้วยคำสั่ง import, checkout, commit

Continue reading “การใช้งาน subversion เบื้องต้น”