ติดตั้ง Ruby on Rails บน Fedora 11

Ruby on Rails ช่วยทำให้การพัฒนา Web Application ด้วยภาษา Ruby ได้ง่ายขึ้น

Rails เป็น web framework ประกอบด้วยส่วน (components) ต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปสร้างเป็น Web Application ได้เลย เพียงแค่รันไม่กี่คำสั่งเท่านั้น

Continue reading “ติดตั้ง Ruby on Rails บน Fedora 11”

ติดตั้ง Ruby บน Fedora 11

ทุกวันนี้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เหตุผลหนึ่งคือเพื่อช่วยให้เรามีชีวิต หรือการทำงานได้สะดวกสบายมากขึ้น

ในโลกของการเขียนโปรแกรมก็เช่นเดียวกัน มีภาษาเกิดขึ้นใหม่ๆ รวมทั้งเทคนิค วิธีการพัฒนาโปรแกรม เพื่อช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถพัฒนาโปรแกรม หรือเขียนโปรแกรมได้ง่าย รวดเร็วกว่าเดิม

Ruby เป็นอีกภาษาหนึ่ง ที่คนสร้างเริ่มต้น นำข้อดีของภาษาต่างๆ มารวมกัน (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ About Ruby)

ในที่นี้คงไม่อธิบายรายละเอียดของ Ruby แต่จะกล่าวถึงในแง่ของผู้ดูแลระบบ คือวิธีการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือโปรแกรมเมอร์สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย Ruby ได้

Continue reading “ติดตั้ง Ruby บน Fedora 11”