ติดตั้ง Ruby บน Fedora 11

ทุกวันนี้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เหตุผลหนึ่งคือเพื่อช่วยให้เรามีชีวิต หรือการทำงานได้สะดวกสบายมากขึ้น

ในโลกของการเขียนโปรแกรมก็เช่นเดียวกัน มีภาษาเกิดขึ้นใหม่ๆ รวมทั้งเทคนิค วิธีการพัฒนาโปรแกรม เพื่อช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถพัฒนาโปรแกรม หรือเขียนโปรแกรมได้ง่าย รวดเร็วกว่าเดิม

Ruby เป็นอีกภาษาหนึ่ง ที่คนสร้างเริ่มต้น นำข้อดีของภาษาต่างๆ มารวมกัน (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ About Ruby)

ในที่นี้คงไม่อธิบายรายละเอียดของ Ruby แต่จะกล่าวถึงในแง่ของผู้ดูแลระบบ คือวิธีการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือโปรแกรมเมอร์สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย Ruby ได้

Continue reading “ติดตั้ง Ruby บน Fedora 11”