ติดตั้ง Ruby บน Fedora 11

ทุกวันนี้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เหตุผลหนึ่งคือเพื่อช่วยให้เรามีชีวิต หรือการทำงานได้สะดวกสบายมากขึ้น

ในโลกของการเขียนโปรแกรมก็เช่นเดียวกัน มีภาษาเกิดขึ้นใหม่ๆ รวมทั้งเทคนิค วิธีการพัฒนาโปรแกรม เพื่อช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถพัฒนาโปรแกรม หรือเขียนโปรแกรมได้ง่าย รวดเร็วกว่าเดิม

Ruby เป็นอีกภาษาหนึ่ง ที่คนสร้างเริ่มต้น นำข้อดีของภาษาต่างๆ มารวมกัน (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ About Ruby)

ในที่นี้คงไม่อธิบายรายละเอียดของ Ruby แต่จะกล่าวถึงในแง่ของผู้ดูแลระบบ คือวิธีการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือโปรแกรมเมอร์สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย Ruby ได้

เช่นเดียวกับภาษาอื่นๆ เช่น Perl, PHP การเขียนโปรแกรมด้วย Ruby สามารถรันบน Text Console หรือจะรันผ่าน Web ก็ได้

บทความนี้ขอเริ่มด้วยวิธีการติดตั้ง ruby พื้นฐาน เพื่อรันผ่าน Console

ดาวน์โหลดไฟล์ rpm และติดตั้ง Ruby

แผ่นดีวีดีติดตั้ง Fedora 11 ไม่มีไฟล์ RPM สำหรับติดตั้ง ruby อยู่เลย ต้องดาวน์โหลดไฟล์ RPM มาจาก ‘Fedora 11 Everything”

ไฟล์ RPM ที่ต้องใช้สำหรับติดตั้ง ruby พื้นฐาน

ruby-libs-1.8.6.287-8.fc11.x86_64.rpm
ruby-1.8.6.287-8.fc11.x86_64.rpm
ruby-irb-1.8.6.287-8.fc11.x86_64.rpm

ใช้คำสั่ง rpm เพิ่มติดตั้ง packages

[root@fc11-64a ~]# rpm -i ruby-libs-1.8.6.287-8.fc11.x86_64.rpm
[root@fc11-64a ~]# rpm -i ruby-1.8.6.287-8.fc11.x86_64.rpm
[root@fc11-64a ~]# rpm -i ruby-irb-1.8.6.287-8.fc11.x86_64.rpm

ทดสอบการเขียนภาษา ruby

วิธีการทดสอบการเขียนด้วยภาษา ruby สามารถทำได้ง่ายๆ คือรันคำสั่ง ruby แล้วพิมพ์คำสั่งต่างๆ ลงไป เมื่อเขียนเสร็จต้องการรันโปรแกรม ก็กด [Ctrl-D]

ตัวอย่างการเขียนเพื่อเก็บข้อความลงตัวแปรและแสดงผลออกหน้าจอ

[root@fc11-64a ~]# ruby
say = "I love Ruby"
puts say
[Ctrl-D]
I love Ruby

หลังจากกด [Ctrl-D] ผลของการรันโปรแกรมก็จะแสดงออกมา
หรือจะเขียนเป็นไฟล์ แล้วใช้คำสั่ง ruby รันก็ได้ผลเช่นเดียวกัน

[root@fc11-64a ~]# cat test.rb
say = "I love Ruby"
puts say
[root@fc11-64a ~]# ruby test.rb
I love Ruby

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.