ติดตั้ง Ruby on Rails บน Fedora 11

Ruby on Rails ช่วยทำให้การพัฒนา Web Application ด้วยภาษา Ruby ได้ง่ายขึ้น

Rails เป็น web framework ประกอบด้วยส่วน (components) ต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปสร้างเป็น Web Application ได้เลย เพียงแค่รันไม่กี่คำสั่งเท่านั้น

Continue reading “ติดตั้ง Ruby on Rails บน Fedora 11”