ไฟล์คอนฟิก httpd.conf ของ Apache อยู่ที่ไหน

หลังจากปล่อยเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Apache Web Server) ให้ทำงานไว้นานมากหลายปี  ได้เวลาปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อประสิทธิภาพ และเพื่อความปลอดภัย

แต่ปัญหาคือเครื่องจะปรับปรุงนี้ รัน httpd ไว้หลายโปรเซส หลายพอร์ตมาก ทำให้เริ่มงงว่า โปรเซสไหน รันจาก httpd ไฟล์ไหน ใช้คอนฟิก httpd.conf  ที่ไหน

Continue reading “ไฟล์คอนฟิก httpd.conf ของ Apache อยู่ที่ไหน”