คอนฟิกระดับสแปมอีเมล์ของ amavisd

ก่อนนำไปใช้งานทำเป็นเมล์เซิร์ฟเวอร์ที่มีการตรวจสอบไวรัสและสแปม แนะนำให้ทดสอบทำความเข้าใจระดับคะแนนสแปมรวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และส่วนใหญ่หลังจากที่ติดตั้งและใช้งานจริงแล้ว ต้องมีการมาปรับค่าคอนฟิกเหล่านี้อีก  ไม่งั้นอีเมล์บางฉบับที่เราตั้งใจส่งอาจถูกตีความเป็นสแปมทำให้ส่งไม่ถึงผู้รับได้

การตรวจสอบว่าอีเมล์โดยใช้ amavisd-new ว่าเป็นสแปมหรือไม่นั้น เรียกใช้โปรแกรม SpamAssassin เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของอีเมล์ที่ส่ง คำนวณระดับของสแปม

Continue reading “คอนฟิกระดับสแปมอีเมล์ของ amavisd”

ติดตั้งและสตาร์ต OpenLDAP Server บน Fedora 17

ทดสอบการติดตั้งและรัน OpenLDAP Server (slapd) ใน Fedora 17 (เลือกติดตั้งแบบ Minimal->Base)

Continue reading “ติดตั้งและสตาร์ต OpenLDAP Server บน Fedora 17”

แก้ไขปัญหาการสตาร์ต Apache httpd Server ช้า

หากเวลารันเว็บเซิร์ฟเวอร์ apache เซอร์วิส httpd แล้วต้องรอนานกว่าจะสตาร์ตได้ หรือขึ้นข้อความ error แบบนี้

[root@cent6 ~]# service httpd start
Starting httpd: httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for cent6.example.com
httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
                                                           [  OK  ]
[root@cent6 ~]#

Continue reading “แก้ไขปัญหาการสตาร์ต Apache httpd Server ช้า”

แก้ปัญหา WordPress อัพโหลดไฟล์ไม่ได้

หลังจาก ติดตั้ง WordPress บน CentOS 6 เรียบร้อยแล้ว หากเจอปัญหาสามารถโพสต์ข้อความได้ แต่ไม่สามารถอัพโหลด (upload) ไฟล์ เช่นรูป ได้

ตัวอย่างข้อความ error เมื่อ upload file

“Picture-01.jpg” has failed to upload due to an error
Unable to create directory /var/www/html/wordpress/wp-content/uploads/2012/05. Is its parent directory writable by the server?

ในที่นี้จะแสดงวิธีการแก้ไขปัญหา

Continue reading “แก้ปัญหา WordPress อัพโหลดไฟล์ไม่ได้”

ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มบน CentOS 6.2

หลังจาก ติดตั้ง CentOS 6.2 : เลือกชุดซอฟต์แวร์ที่จะลง แล้ว หากต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเพิ่มเติม สามารถทำได้ดังนี้

Continue reading “ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มบน CentOS 6.2”

การเรียกดูไฟล์ในแผ่นซีดีรอมหรือดีวีดีบนลีนุกซ์

บนลีนุกซ์เมื่อใส่แผ่นซีดีรอมหรือดีวีดีเข้าไปในไดร์ฟแล้ว หากต้องการเรียกดูไฟล์ในแผ่นต้องทำการ mount ตัวไดร์ฟ (/dev) กับไดเร็คทอรีหรือพาธ (path) บนลีนุกซ์ แล้วถึงจะดูไฟล์ภายใต้พาธนี้ได้

หมายเหตุ หากติดตั้งชุดโปรแกรม Desktop Environment เช่น GNOME ด้วย อาจมีโปรแกรมช่วย mount ตัวไดร์ฟโดยอัตโนมัติ (automount) คือเมื่อใส่แผ่นเราก็สามารถเรียกดูไฟล์ในแผ่นได้เลย ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่ง mount

Continue reading “การเรียกดูไฟล์ในแผ่นซีดีรอมหรือดีวีดีบนลีนุกซ์”

โหลด mod_dav_svn ไม่สำเร็จ ฟ้องว่า undefined symbol: dav_register_provider

ขอแปะไว้กันลืม และเผื่อมีท่านใด เจอปัญหาเหมือนผมบ้าง หาอยู่นานพอสมควร เพื่อจะพยายามคอนฟิกเก็บข้อมูล subversion (svn) ไว้บน Web Server

หลังจากติดตั้ง “mod_dav_svn” แล้วพยายาม สตาร์ต httpd ไม่สำเร็จ ดังนี้

[root@repos ~]# service httpd restart
Stopping httpd:                                            [FAILED]
Starting httpd: httpd: Syntax error on line 210 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Syntax error on line 2 of /etc/httpd/conf.d/subversion.conf: Cannot load
/etc/httpd/modules/mod_dav_svn.so into server: /etc/httpd/modules/mod_dav_svn.so: undefined symbol: dav_register_provider
                                                          [FAILED]

Continue reading “โหลด mod_dav_svn ไม่สำเร็จ ฟ้องว่า undefined symbol: dav_register_provider”

รัน SVN แล้วขึ้น error MKACTIVITY request

เจอปัญหารัน svn แล้วขึ้น error เลยนำมาแชร์ประสบการณ์ให้อ่าน

ตัวอย่างการรัน svn แล้วเกิดปัญหา

[user1@client ~]$ svn --username user1 import test_project https://192.168.1.1/svn/test_project/trunk/test_project -m 'init release'
svn: Server sent unexpected return value (500 Internal Server Error) in response to MKACTIVITY request for '/repos/test_project/!svn/act/...'

คอนฟิกที่ใช้เป็นการรัน svn โดยเขียน อ่าน ไฟล์ repos ผ่านทาง Apache DAV

Continue reading “รัน SVN แล้วขึ้น error MKACTIVITY request”

ปัญหาการใช้ SSH Public Key Authentication บน Solaris

พยายามคอนฟิก Public Key Authentication เพื่อ login เข้าสู่เครื่องที่ติดตั้ง Solaris อยู่นาน ก็ไม่สามารถทำได้ แต่ในที่สุดก็สามารถหาปัญหาได้ เลยมาแชร์ประสบการณ์เผื่อจะเป็นประโยชน์

Continue reading “ปัญหาการใช้ SSH Public Key Authentication บน Solaris”

รัน mysql_secure_installation ขึ้น Read-only file system

หลังจากติดตั้ง MySQL แล้ว แนะนำให้รัน mysql_secure_installation เพื่อเปลี่ยนคอนฟิกเริ่มต้นเช่น password ในการเรียกใช้ database

แต่ถ้ารันคำสั่งนี้ในขณะที่อยู่ในไดเร็คทอรีที่ไม่สามารถเขียนไฟล์ได้ (read-only) เช่นอยู่ในไดเร็คทอรีที่ mount CD หรือ DVD  จะขึ้น error ตามด้านล่าง

[root@fc11-64min Packages]# pwd
/media/Packages
[root@fc11-64min Packages]# mysql_secure_installation
touch: cannot touch `.my.cnf.2100': Read-only file system
touch: cannot touch `.mysql.2100': Read-only file system
chmod: cannot access `.my.cnf.2100': No such file or directory
chmod: cannot access `.mysql.2100': No such file or directory
 Continue reading "รัน mysql_secure_installation ขึ้น Read-only file system"