การใช้งานคำสั่ง yum ใน CentOS 6

ในบทความนี้จะอธิบายการใช้คำสั่ง yum เพื่อดูข้อมูล ค้นรายชื่อแพ็คเกจ การติดตั้ง การลบแพ็คเกจ และดูประวัติการแก้ไข

Continue reading “การใช้งานคำสั่ง yum ใน CentOS 6”

ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มบน CentOS 6.2

หลังจาก ติดตั้ง CentOS 6.2 : เลือกชุดซอฟต์แวร์ที่จะลง แล้ว หากต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเพิ่มเติม สามารถทำได้ดังนี้

Continue reading “ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มบน CentOS 6.2”