ติดตั้ง MySQL 5.5 บน CentOS 6 จาก MySQL Yum Repository

เพื่อประสิทธิภาพและได้ใช้ประโยชน์กับคุณสมบัติใหม่ๆ ของ MySQL แนะนำให้อัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่

บทความนี้จะแนะนำวิธีการการใช้ yum ติดตั้ง MySQL 5.5 โดยใช้ repo ของเว็บ MySQL เอง เพื่อแทนที่เวอร์ชั่นเดิม 5.1 ที่มากับ CentOS 6

Continue reading “ติดตั้ง MySQL 5.5 บน CentOS 6 จาก MySQL Yum Repository”

ลองใช้ SQLite ด้วยการรันคำสั่ง sqlite3

SQLite เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีขนาดเล็กมาก (ไม่ถึง 1MB)  เก็บฐานข้อมูลเป็นไฟล์โดยไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ถูกใช้ในหลายๆ โปรแกรมหรือถูกติดตั้งลงไปในอุปกรณ์พกพาหลายชนิดๆ เช่น iPhone, Android เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล

บอกตามตรงไม่เคยใช้เลย ใช้แต่ระบบฐานข้อมูล MySQL แต่เมื่อมีโอกาสทำโครงการเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก ฮาร์ดดิสก์และหน่วยความจำมีขนาดจำกัด เลยลองหัดใช้ SQLite ดู แล้วนำมาแชร์กัน เผื่อเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน

Continue reading “ลองใช้ SQLite ด้วยการรันคำสั่ง sqlite3”

PowerDNS เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่สามารถบริหารจัดการผ่านเว็บ PHP, MySQL

เพื่อขีวิตที่ง่ายขึ้นในการดูแล DNS Server วันนี้ขอแนะนำ PowerDNS ที่สามารถทำหน้าที่รันเป็น DNS เซิร์ฟเวอร์ได้ อีกหนึ่งทางเลือกนอกจาก BIND

แทนที่จะเก็บข้อมูลโดเมน (domain) โซน (zone) เป็นเท็กซ์ไฟล์แบบใน BIND  เราสามารถคอนฟิก PowerDNS เลือกเก็บข้อมูลโดเมนไว้ในฐานข้อมูลได้ โดยรองรับทั้ง MySQL,  PostgreSQL, SQLite หรือแม้กระทั่ง LDAP

แล้วเราสามารถใช้โปรแกรม PowerAdmin บริหารจัดการข้อมูลของ PowerDNS ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล ผ่านหน้าเว็บได้โดยง่าย

ในที่นี้จะแสดงตัวอย่างการติดตั้ง PowerDNS หรือชื่อแพ็คเกจ rpm ว่า pdns บน CentOS 6 โดยจะติดตั้ง pdns จาก EPEL repo แล้วติดตั้งโปรแกรม PowerAdmin โดยดาวน์โหลดไฟล์ zip จากเว็บของ PowerAdmin

Continue reading “PowerDNS เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่สามารถบริหารจัดการผ่านเว็บ PHP, MySQL”

เขียนโปรแกรม PHP เชื่อมต่อเข้า MS SQL Server ด้วย php-mssql

นอกจาก  เชื่อมต่อเข้า MS SQL Server จากลีนุกซ์ด้วย freetds ได้แล้ว เราสามารถเขียนโปรแกรม PHP รันบนลีนุกซ์หรือยูนิกส์เพื่อดึงข้อมลูจาก MS SQL Server โดยใช้โมดูล php-mssql ได้

Continue reading “เขียนโปรแกรม PHP เชื่อมต่อเข้า MS SQL Server ด้วย php-mssql”

เชื่อมต่อเข้า MS SQL Server จากลีนุกซ์ด้วย freetds

FreeTDS เป็นชุดโปรแกรมที่สามารถรันบนลีนุกซ์หรือยูนิกส์ เพื่อเชื่อมต่อเข้าฐานข้อมูล Sybase หรือ Microsoft SQL Server ได้

โดยจะมีคำสั่ง fisql คล้ายกับคำสั่ง isql ให้ใช้งานส่งคำสั่ง SQL แทน

Continue reading “เชื่อมต่อเข้า MS SQL Server จากลีนุกซ์ด้วย freetds”

คอนฟิกเปิดพอร์ต TCP 1433 ใน MS SQL Server 2008 R2

บทความนี้ขอแสดงขั้นตอน พร้อมตัวอย่างการคอนฟิกใน SQL Server 2008 R2 เพื่อเปิดพอร์ต TCP 1433 และการคอนฟิกอนุญาตใน Windows Firewall เพื่อให้เครื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะรัน Windows, Linux, UNIX สามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้ โดยจะทดสอบบน Windows 7 Service Pack 1 (64-bit)

Continue reading “คอนฟิกเปิดพอร์ต TCP 1433 ใน MS SQL Server 2008 R2”

เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูลใน MySQL ด้วย FULLTEXT SEARCH

หากต้องการค้นหาข้อมูลใน MySQL เราสามารถใช้ WHERE ระบุชื่อคอลัมน์ ตามด้วย LIKE หรือ RLIKE เพื่อค้นหาคำหรือรูปแบบคำที่เราต้องการค้นหา ถ้าฐานข้อมูลหรือตารางของเรามีขนาดไม่ใหญ่มากนัก วิธีนี้ก็สามารถใช้งานได้ แต่ถ้าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ LIKE หรือ RLIKE อาจทำงานช้า

ขอแนะนำการทำ FULLTEXT SEARCH ใน MySQL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา โดย MySQL จะมีการทำ index คำของคอลัมน์ที่ต้องการค้น คำนวณคะแนน แสดงผลลัพธ์ที่ได้สามารถเรียงตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้

Continue reading “เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูลใน MySQL ด้วย FULLTEXT SEARCH”

ติดตั้งโมดูล PHP เพิ่มเติม บน CentOS 6

จากการ ติดตั้งโปรแกรมภาษาเว็บ PHP บน Apache

เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache และ PHP เครื่องนี้ สามารถเขียนเว็บเพจโดยใช้ภาษา PHP ได้แล้ว  แต่สามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นแค่พื้นฐานเท่านั้น  ถ้าต้องการใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆ ด้วย เช่นเชื่อมต่อเข้ากับ MySQL เราจำเป็นต้องติดตั้งโมดูล PHP เพิ่มเติม

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการตรวจสอบและติดตั้งโมดูลเพิ่มเติมจากไฟล์ rpm ที่อยู่ในแผ่นดีวีดี CentOS 6.2  โดยจะเป็นการติดตั้งโมดูล MySQL เพื่อให้สามารถเขียน PHP เชื่อมเข้ากับฐานข้อมูล MySQL ได้

Continue reading “ติดตั้งโมดูล PHP เพิ่มเติม บน CentOS 6”

การสตาร์ต MySQL Database Server บน CentOS 6

หลังจากที่ ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนต่อไปเป็นการสตาร์ต MySQL Database Server เพื่อรันเซอร์วิสทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล

ใน CentOS 6 จะตั้งชื่อเซอร์วิส MySQL Database Server ว่า mysqld

Continue reading “การสตาร์ต MySQL Database Server บน CentOS 6”

ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL

ในบทนี้จะสอนวิธีการติดตั้งไฟล์ rpm ฐานข้อมูล MySQL บน CentOS 6.2

โดยจะอธิบายทีละขั้นตอน ถึงวิธีการติดตั้งไฟล์ rpm และการแก้ไขปัญหา

Continue reading “ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL”