การใช้งาน LVM เพื่อจัดการพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ ตอนที่ 2

หลังจากที่กล่าวถึงเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ LVM ในบทความที่แล้ว คราวนี้เราจะลองคอนฟิกกันดู

Continue reading “การใช้งาน LVM เพื่อจัดการพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ ตอนที่ 2”

การใช้งาน LVM เพื่อจัดการพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ ตอนที่ 1

บทความนี้ขอแนะนำ LVM (Logical Volume Management) มาใช้ในการแก้ปัญหาเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ ซึ่งลินุกซ์ส่วนใหญ่ตอนนี้จะมี LVM มาให้ด้วยอยู่แล้ว และถ้าตอนติดตั้ง OS เลือกแบบ Create default layout นั้น โปรแกรมติดตั้งก็จะเลือกใช้ LVM บน disk partition แต่ละอันที่แบ่งให้เลย ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน แล้วเราก็สามารถมาปรับ ลด แก้ไข ขนาดในการเก็บข้อมูลของแต่ละส่วนได้

Continue reading “การใช้งาน LVM เพื่อจัดการพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ ตอนที่ 1”

เขียนโปรแกรม PHP เพื่อส่งเมล์ผ่าน gmail

ขอแวบมาเขียนบทความเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมซะหน่อย หลังจากเขียนสำหรับผู้ดูแลระบบมาหลายบทความแล้ว

บทความนี้ขอกล่าวถึงการเขียนโปรแกรม PHP เพื่อส่งอีเมล์ผ่านบริการ SMTP ของ gmail โดยเราจะอาศัย class library ที่ชื่อ PHPMailer เพื่อให้สามารถใช้ SSL SMTP ของ gmail ได้

Continue reading “เขียนโปรแกรม PHP เพื่อส่งเมล์ผ่าน gmail”

คอนฟิก Samba File Sharing Server

บทความนี้ขอแนะนำการติดตั้งและคอนฟิก Samba เพื่อทำหน้าที่เป็น File Sharing Server เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ใช้เครื่อง Windows สามารถที่จะแชร์ฝ่ายร่วมกันได้

Continue reading “คอนฟิก Samba File Sharing Server”

คอนฟิก Squid Proxy Server

ปัญหาอย่างหนึ่งที่เป็นกันทุกรายในเครือข่ายคือการใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าเราจะเพิ่มความเร็วเท่าไรดูเหมือนจะไม่เพียงพอ ใช้ไปสักพักก็เริ่มช้า

บทความนี้จอแนะนำการใช้ Proxy Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ต คือทุกเครื่องแทนที่จะออกอินเทอร์เน็ตกันได้อย่างอิสระ เราจะบังคับให้ต้องมาผ่าน proxy server ก่อนเสมอ ถ้าไม่ผ่านก็ใช้เน็ตไม่ได้

Continue reading “คอนฟิก Squid Proxy Server”

เขียนไฟล์ลงดีวีดีบนลินุกซ์

หลังจากที่ประสบปัญหาเนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์เหลือน้อยมาก จะลบไฟล์บางส่วนทิ้งไปเลยก็เสียดาย วันนี้เลยไปซื้อแผ่นดีวีดีมา เพื่อจัดการย้ายข้อมูลหรือไฟล์บางส่วนไรท์ลงแผ่นซะ (ถ้าจะให้ดูหรูหน่อยต้องบอกว่าเรากำลังทำ Information Lifecycle Management)

บทความนี้ขอแนะนำวิธีการเขียนไฟล์ลงแผ่นดีวีดีโดยใช้คำสั่งบนลินุกซ์

หมายเหตุ ถ้าต้องการเขียนซีดี สามารถวิธีการได้ที่ เขียนแผ่นซีดีบนลินุกซ์
Continue reading “เขียนไฟล์ลงดีวีดีบนลินุกซ์”

ทดสอบความเร็วของฮาร์ดดิสก์ด้วยคำสั่ง dd

บทความนี้ขอแนะนำวิธีการง่ายๆ ในการทดสอบความเร็วของฮารดดิสก์บนลินุกซ์ ด้วยคำสั่ง dd

Continue reading “ทดสอบความเร็วของฮาร์ดดิสก์ด้วยคำสั่ง dd”

คอนฟิก DDNS บนลินุกซ์

หลังจากที่คอนฟิก DHCP Server และ DNS Server เรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการให้เมื่อ client ได้รับ ip address ไป ให้ส่งชื่อเครื่องของ client เพื่อ update ไปยัง DNS Server ด้วย

Continue reading “คอนฟิก DDNS บนลินุกซ์”