การเขียนโปรแกรม PHP เพื่อสร้าง barcode

บทความนี้ขอกล่าวถึงการเขียนโปรแกรม PHP เพื่อสร้าง barcode ในรูปภาพในแบบต่างๆ ได้

Continue reading “การเขียนโปรแกรม PHP เพื่อสร้าง barcode”

เขียนโปรแกรม PHP เพื่อส่งเมล์ผ่าน gmail

ขอแวบมาเขียนบทความเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมซะหน่อย หลังจากเขียนสำหรับผู้ดูแลระบบมาหลายบทความแล้ว

บทความนี้ขอกล่าวถึงการเขียนโปรแกรม PHP เพื่อส่งอีเมล์ผ่านบริการ SMTP ของ gmail โดยเราจะอาศัย class library ที่ชื่อ PHPMailer เพื่อให้สามารถใช้ SSL SMTP ของ gmail ได้

Continue reading “เขียนโปรแกรม PHP เพื่อส่งเมล์ผ่าน gmail”