คอนฟิก Linux HA บน Fedora 9 ตอนที่ 1

บทความนี้จะแนะนำการคอนฟิก Linux HA บน server สองตัว โดยใช้โปรแกรม heartbeat โดยในบทความตอนแรกนี้ จะคอนฟิกเป็นแบบ Active Standby คือ ณ ขณะหนึ่งจะมีเครื่องที่ใช้งานเพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ส่วนอีกเครื่องจะเป็นเครื่องสำรอง แล้วจะถูกใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องหลักมีปัญหา

Continue reading “คอนฟิก Linux HA บน Fedora 9 ตอนที่ 1”