ยกเลิกการรัน service ที่ไม่ใช้ใน Fedora 9

จากบทความ [ติดตั้ง Fedora 9 แบบประหยัดพื้นที่สุด] ถึงแม้ว่าตอนติดตั้ง Fedora 9 เราจะไม่เลือก Package Group ใดๆ ตอนติดตั้ง แต่ก็ยังมีโปรแกรม (หรือ service) รันขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยอีกพอสมควร

ในบทความนี้จะแนะนำการปิด service ที่ไม่จำเป็น หรือยกเลิกการรันซะ เพื่อประหยัดทั้ง CPU และ Memory แล้วยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องเราอีกระดับหนึ่งด้วย

Continue reading “ยกเลิกการรัน service ที่ไม่ใช้ใน Fedora 9”

รายละเอียดของแต่ละ service ใน Fedora 9

รายละเอียดของแต่ละ service ที่มาจากการติดตั้ง Fedora 9 แบบไม่เลือก Package Group ใดๆ เลย พร้อมคำแนะนำว่าจะปิดหรือเปิด service สำหรับการใช้งาน

Continue reading “รายละเอียดของแต่ละ service ใน Fedora 9”

ติดตั้ง Fedora 9 แบบประหยัดพื้นที่สุด

บทความนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้ง Fedora 9 โดยจะเลือกลงโปรแกรม (Package) ให้น้อยที่สุด ด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยากมากนัก แล้วยังสามารถนำเครื่องที่ลงนี้ไปใช้งานทำเป็น server อื่นๆ ต่อไปได้

Continue reading “ติดตั้ง Fedora 9 แบบประหยัดพื้นที่สุด”

คอนฟิก Linux HA บน Fedora 9 ตอนที่ 1

บทความนี้จะแนะนำการคอนฟิก Linux HA บน server สองตัว โดยใช้โปรแกรม heartbeat โดยในบทความตอนแรกนี้ จะคอนฟิกเป็นแบบ Active Standby คือ ณ ขณะหนึ่งจะมีเครื่องที่ใช้งานเพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ส่วนอีกเครื่องจะเป็นเครื่องสำรอง แล้วจะถูกใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องหลักมีปัญหา

Continue reading “คอนฟิก Linux HA บน Fedora 9 ตอนที่ 1”

การใช้งาน LVM เพื่อจัดการพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ ตอนที่ 2

หลังจากที่กล่าวถึงเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ LVM ในบทความที่แล้ว คราวนี้เราจะลองคอนฟิกกันดู

Continue reading “การใช้งาน LVM เพื่อจัดการพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ ตอนที่ 2”

การใช้งาน LVM เพื่อจัดการพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ ตอนที่ 1

บทความนี้ขอแนะนำ LVM (Logical Volume Management) มาใช้ในการแก้ปัญหาเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ ซึ่งลินุกซ์ส่วนใหญ่ตอนนี้จะมี LVM มาให้ด้วยอยู่แล้ว และถ้าตอนติดตั้ง OS เลือกแบบ Create default layout นั้น โปรแกรมติดตั้งก็จะเลือกใช้ LVM บน disk partition แต่ละอันที่แบ่งให้เลย ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน แล้วเราก็สามารถมาปรับ ลด แก้ไข ขนาดในการเก็บข้อมูลของแต่ละส่วนได้

Continue reading “การใช้งาน LVM เพื่อจัดการพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ ตอนที่ 1”

เขียนโปรแกรม PHP เพื่อส่งเมล์ผ่าน gmail

ขอแวบมาเขียนบทความเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมซะหน่อย หลังจากเขียนสำหรับผู้ดูแลระบบมาหลายบทความแล้ว

บทความนี้ขอกล่าวถึงการเขียนโปรแกรม PHP เพื่อส่งอีเมล์ผ่านบริการ SMTP ของ gmail โดยเราจะอาศัย class library ที่ชื่อ PHPMailer เพื่อให้สามารถใช้ SSL SMTP ของ gmail ได้

Continue reading “เขียนโปรแกรม PHP เพื่อส่งเมล์ผ่าน gmail”

คอนฟิก Samba File Sharing Server

บทความนี้ขอแนะนำการติดตั้งและคอนฟิก Samba เพื่อทำหน้าที่เป็น File Sharing Server เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ใช้เครื่อง Windows สามารถที่จะแชร์ฝ่ายร่วมกันได้

Continue reading “คอนฟิก Samba File Sharing Server”

คอนฟิก Squid Proxy Server

ปัญหาอย่างหนึ่งที่เป็นกันทุกรายในเครือข่ายคือการใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าเราจะเพิ่มความเร็วเท่าไรดูเหมือนจะไม่เพียงพอ ใช้ไปสักพักก็เริ่มช้า

บทความนี้จอแนะนำการใช้ Proxy Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ต คือทุกเครื่องแทนที่จะออกอินเทอร์เน็ตกันได้อย่างอิสระ เราจะบังคับให้ต้องมาผ่าน proxy server ก่อนเสมอ ถ้าไม่ผ่านก็ใช้เน็ตไม่ได้

Continue reading “คอนฟิก Squid Proxy Server”

เขียนไฟล์ลงดีวีดีบนลินุกซ์

หลังจากที่ประสบปัญหาเนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์เหลือน้อยมาก จะลบไฟล์บางส่วนทิ้งไปเลยก็เสียดาย วันนี้เลยไปซื้อแผ่นดีวีดีมา เพื่อจัดการย้ายข้อมูลหรือไฟล์บางส่วนไรท์ลงแผ่นซะ (ถ้าจะให้ดูหรูหน่อยต้องบอกว่าเรากำลังทำ Information Lifecycle Management)

บทความนี้ขอแนะนำวิธีการเขียนไฟล์ลงแผ่นดีวีดีโดยใช้คำสั่งบนลินุกซ์

หมายเหตุ ถ้าต้องการเขียนซีดี สามารถวิธีการได้ที่ เขียนแผ่นซีดีบนลินุกซ์
Continue reading “เขียนไฟล์ลงดีวีดีบนลินุกซ์”