วิธีการเปิด ปิด เซอร์วิสของ CentOS 6

โปรแกรมที่รันเป็นเซิร์ฟเวอร์ หรือโปรเซสควบคุมการทำงานของเครื่องบนลีนุกซ์ (นิยมเรียกโปรแกรมแบบนี้ว่า เซอร์วิส) ที่ติดตั้งจากไฟล์ rpm จะมีสคริปต์ไฟล์ช่วยในการเปิด ปิด หรือตรวจสอบสถานะของแต่ละโปรแกรมได้

สคริปต์ไฟล์นี้ เราเรียกว่า “System V init script” หรือเรียกย่อๆ ว่า “init script” ส่วนใหญ่แล้วจะเขียนด้วย Shell script อยู่ในไดเร็คทอรี /etc/rc.d/init.d/ (หรือ /etc/init.d/ เป็นลิ้งค์ไฟล์เชื่อมโยงกัน)

ถ้าเปรียบเทียบกับ Windows ก็เหมือนกับ Services ที่อยู่ใน Administrative Tools ของ Control Panel

Continue reading “วิธีการเปิด ปิด เซอร์วิสของ CentOS 6”

การเรียกดูไฟล์ในแผ่นซีดีรอมหรือดีวีดีบนลีนุกซ์

บนลีนุกซ์เมื่อใส่แผ่นซีดีรอมหรือดีวีดีเข้าไปในไดร์ฟแล้ว หากต้องการเรียกดูไฟล์ในแผ่นต้องทำการ mount ตัวไดร์ฟ (/dev) กับไดเร็คทอรีหรือพาธ (path) บนลีนุกซ์ แล้วถึงจะดูไฟล์ภายใต้พาธนี้ได้

หมายเหตุ หากติดตั้งชุดโปรแกรม Desktop Environment เช่น GNOME ด้วย อาจมีโปรแกรมช่วย mount ตัวไดร์ฟโดยอัตโนมัติ (automount) คือเมื่อใส่แผ่นเราก็สามารถเรียกดูไฟล์ในแผ่นได้เลย ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่ง mount

Continue reading “การเรียกดูไฟล์ในแผ่นซีดีรอมหรือดีวีดีบนลีนุกซ์”

รันโปรเซสเป็น user อื่น

เป็นวิธีง่ายๆ เพื่อให้ผู้ใช้ root สามารถรันโปรเซสหรือโปรแกรมบน Linux/UNIX ภายใต้สิทธิหรือ permission ผู้ใช้ user อื่นบนเครื่องเดียวกัน

Continue reading “รันโปรเซสเป็น user อื่น”

SSH – Secure Shell ล็อกอินด้วย Public Key Authentication

จากที่ได้ แนะนำการใช้งานโปรแกรม Secure Shell (SSH) เพื่อล็อกอินไปยังเครื่องอื่นนั้น โดยดีฟอลต์แล้วจะต้องใส่รหัสผ่าน (password) ก่อนที่จะล็อกเข้าไปยังเครื่องปลายทางได้ หรือรันคำสั่งบนเครื่องปลายทางได้

แต่ในบางครั้งการที่ต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งทำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน ตัวอย่างเช่นต้องล็อกอินไปยังหลายๆ เครื่องอยู่เป็นประจำ หรือการเขียน Shell Script เพื่อล็อกอินไปยังเครื่องต่างๆ เพื่อรันคำสั่งที่ต้องการ   ในที่นี้จะแนะนำการล๊อกอินไปยังเครื่องปลายทางโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน แต่อาศัยการล็อกด้วย Public Key Authentication

Continue reading “SSH – Secure Shell ล็อกอินด้วย Public Key Authentication”

แนะนำการใช้งานโปรแกรม Secure Shell (SSH)

SSH  (Secure Sell) คือโปรแกรมสำหรับล็อกอินและรันคำสั่งที่เครื่องปลายทางได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปใช้งานที่หน้าจอคอนโซลของเครื่อง จุดประสงค์หลักของโปรแกรมคือทำหน้าที่แทนโปรแกรมประเภท rlogin, rsh หรือ telnet โดยจะมีการเข้ารหัสข้อมูล (encrypted) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งระหว่าง SSH Client และ SSH Server

Continue reading “แนะนำการใช้งานโปรแกรม Secure Shell (SSH)”

การแปลง Linux man page ให้เป็น HTML

man page บางคำสั่งบน Linux/UNIX นั้น นอกจากจะอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมแล้ว จะพูดถึงพื้นฐานของคำสั่งนั้นด้วยด้วย บางคำสั่งมีขนาดยาวมากๆ หลายหน้าจอ ซึ่งอาจไม่สะดวกอ่าน หรือทำให้เมื่อยล้าต่อการศึกษาทำความเข้าใจ โดยเฉพาะส่วนตัวผมเองนั้น ไม่ชอบการอ่านบนหน้าจอนานๆ

วิธีการหนึ่งที่ผมใช้คือ ผมจะแปลงไฟล์ manual page ให้เป็นไฟล์ HTML โดยใช้คำสั่ง man2html ก่อนเพื่อนำไปสั่งพิมพ์ ซึ่งข้อดีนอกจากการจัดรูปแบบตัวอักษรของไฟล์ HTML แล้ว ยังมีการสร้างลิ้งค์เชื่อมโยงในแต่ละหัวข้อให้ด้วย ซึ่งจะสะดวกในการอ้างอิง

Continue reading “การแปลง Linux man page ให้เป็น HTML”

Linux Shell : การใช้คำสั่ง grep เพื่อค้นหาคำในไฟล์

วิธีการทำงานของคำสั่ง grep คือจะอ่านไฟล์ที่เราต้องการค้นหาทีละบรรทัด แล้วดูว่าตรง (match) กับคำหรือรูปแบบที่เราต้องการค้นหาหรือไม่ ซึ่งผลลัพธ์โดยดีฟอลต์ที่ได้จากการรันคำสั่ง จะแสดงผลลัพธ์เป็นบรรทัดต่างๆ ที่ตรงกับคำหรือรูปแบบนั้นๆ

Continue reading “Linux Shell : การใช้คำสั่ง grep เพื่อค้นหาคำในไฟล์”

Linux Shell : ดึงฟิลด์ที่ต้องการด้วยคำสั่ง cut

ในบทความนี้จะอธิบายการใช้คำสั่ง cut และเปรียบเทียบความเร็วที่ได้ ระหว่างการใช้คำสั่ง cut และการเขียนโปรแกรมเป็น PHP เพื่อดึงฟิลด์ที่ต้องการจากไฟล์ โดยใช้คำสั่ง time เพิ่มต่อหน้าการรันคำสั่งเพื่อแสดงผลเวลาที่ใช้ไปในการประมวลผล

โจทย์ : มีไฟล์ที่เป็นรูปแบบตัวหนังสือ (text-based) โดยในแต่ละบรรทัดเก็บข้อมูลเป็นฟิลด์ต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบเดียวกัน คั่นด้วยเครื่องหมาย , (comma) : (colon) หรืออื่นๆ

ความต้องการคือ ให้ดึงเฉพาะฟิลด์ที่ 3 ออกมาจากไฟล์ มาแสดงผลออกหน้าจอ

ตัวอย่างเช่นไฟล์ /etc/passwd ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่างๆ ของบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) บนระบบ UNIX/Linux โดยฟิลด์ต่างๆ จะคั่นด้วยเครื่องหมาย : colon

Continue reading “Linux Shell : ดึงฟิลด์ที่ต้องการด้วยคำสั่ง cut”