คำสั่งตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของเครื่อง

หลังการติดตั้งลีนุกซ์เสร็จทุกครั้่ง ก่อนจะคอนฟิกแล้วนำไปใช้งาน แนะนำให้ใช้คำสั่งลีนุกซ์ ดูฮาร์ดแวร์ของเครื่อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเราลงถูกต้อง ครบถ้วนไหม

ในที่นี้จะแนะนำคำสั่งเพื่อตรวจสอบฮาร์ดแวร์หลัก 3 ส่วนคือ CPU, Memory และ Disk

Continue reading “คำสั่งตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของเครื่อง”

ดักจับ Traffic ใน Network ด้วย tcpdump

tcpdump เป็นโปรแกรมประเภทเดียวกับ Sniffer, Wireshark คือใช้ในการดักจับ (capture) Traffic หรือ Packet ที่ รับ/ส่ง เข้า/ออก ระหว่างพอร์ตแลน (LAN) ของเซิรฟ์เวอร์เครื่องที่รันคำสั่ง และอุปกรณ์เครือข่าย (Router, Switch, HUB)

มีประโยชน์อย่างมาก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Network ได้

tcpdump ต้องรันด้วย root หรือเทียบเท่า และรันแบบ command line ติดตั้งมาเป็นดีฟอลต์บนลีนุกซ์เกือบทุกตระกูล เวอร์ชั่น จึงใช้งานได้สะดวก ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมเหมือนโปรแกรมอื่นๆ

ในที่นี้ขอแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นของ tcpdump

Continue reading “ดักจับ Traffic ใน Network ด้วย tcpdump”

วิธีการใช้คำสั่ง wget

wget เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ได้ ในรูปแบบ text console วิธีการใช้งานก็ง่ายคือรันคำสั่ง wget ตามด้วย URL ที่ต้องการดาวน์โหลด ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกบันทึกเป็นไฟล์ของเว็บเพจหน้านั้นๆ

Continue reading “วิธีการใช้คำสั่ง wget”

ปรับแต่งเครื่องหลังจากติดตั้ง Fedora 9 – แก้ไขคอนโซล (Text Console)

หลายคนเมื่อติดตั้งลินุกซ์เรียบร้อยแล้ว เกิดคำถามว่าทำอะไรต่อดี เริ่มต้นคอนฟิกอย่างไร  ในบทความนี้ขอเริ่มแนะนำคอนฟิกเพื่อการปรับแต่งคอนโซลของเครื่องลินุกซ์ ซึ่งจะมีทั้งปรับแต่งเพื่อความปลอดภัย และประหยัด Memory ที่ใช้

หมายเหตุ คอนโซล ในที่นี้หมายถึง text console ที่แสดงผลในรูปแบบตัวอักษร ไม่ใช่ X Window

Continue reading “ปรับแต่งเครื่องหลังจากติดตั้ง Fedora 9 – แก้ไขคอนโซล (Text Console)”