คำสั่งตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของเครื่อง

หลังการติดตั้งลีนุกซ์เสร็จทุกครั้่ง ก่อนจะคอนฟิกแล้วนำไปใช้งาน แนะนำให้ใช้คำสั่งลีนุกซ์ ดูฮาร์ดแวร์ของเครื่อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเราลงถูกต้อง ครบถ้วนไหม

ในที่นี้จะแนะนำคำสั่งเพื่อตรวจสอบฮาร์ดแวร์หลัก 3 ส่วนคือ CPU, Memory และ Disk

CPU

ใช้คำสั่ง lscpu เพื่อดูข้อมูลโดยรวมของ CPU เครื่องได้

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้

[root@cent6 ~]# lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
CPU(s):                4
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    4
CPU socket(s):         1
NUMA node(s):          1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 15
Stepping:              11
CPU MHz:               2659.626
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              4096K

 

หรือหากต้องการดูรายละเอียดของ CPU ในแต่ละ core เลย สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง cat อ่านไฟล์ /proc/cpuinfo

ผลลัพธ์จะแสดงรายละเอียดขึ้นมาทั้งหมด (ในตัวอย่างนี้ตัดมาเฉพาะ 2 core แรก)

[root@cent6 ~]# cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 15
model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU X5355 @ 2.66GHz
stepping        : 11
cpu MHz         : 2659.626
cache size      : 4096 KB
physical id     : 0
siblings        : 4
core id         : 0
cpu cores       : 4
apicid          : 0
initial apicid  : 0
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 10
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi
bogomips        : 5319.25
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 38 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor       : 1
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 15
model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU X5355  @ 2.66GHz
stepping        : 11
cpu MHz         : 2659.626
cache size      : 4096 KB
physical id     : 0
siblings        : 4
core id         : 1
cpu cores       : 4
apicid          : 1
initial apicid  : 1
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 10
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi
bogomips        : 5320.01
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 38 bits physical, 48 bits virtual
power management:
...

 

Memory

สำหรับหน่วยความจำ หากต้องการดูแค่ขนาดรวม memory ที่ลีนุกซ์เห็นและใช้งานได้ ให้ใช้คำสั่ง free แล้วดูส่วน total จะเป็นขนาดของหน่วยความจำรวมของเครื่อง ผลลัพธ์ที่แสดงโดยดีฟอลต์จะเป็นหน่วย kB (kilo bytes)

[root@cent6 ~]# free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       1020756     258060     762696          0      20140     106752
-/+ buffers/cache:     131168     889588
Swap:      2097144          0    2097144

เช่น เครื่องนี้มีขนาดหน่วยความจำ (memory) 1020756 kB หรือประมาณ 1 GB

แต่หากต้องการดูรายละเอียดถึงฮาร์ดแวร์เลยว่า มี memory กี่แผง กี่สล๊อต ต้องใช้คำสั่ง dmidecode ซึ่งค่อนข้างดูยากพอสมควร และแตกต่างกันตามชนิดของฮาร์ดแวร์

แนะนำให้ดูจาก BIOS หรือพอร์ต Management (out-of-band) ของเครื่องจะง่ายกว่า แล้วใช้คำสั่ง free เพื่อดูผลรวมของ memory ที่ลีนุกซ์เห็น

 

Disk

ใช้คำสั่ง fdisk -l เพื่อดูดิสก์ทั้งหมดที่ต่ออยู่ ผลลัพธ์ที่ได้ จะแสดงชื่อดิสก์ที่ลีนุกซ์ใช้ เช่น /dev/sda ขนาดฮาร์ดดิสก์ (500 GB) และข้อมูลการแบ่งพาร์ทิชั่น

[root@cent6 ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 500 GB, 500007860016 bytes
 255 heads, 63 sectors/track, 60800 cylinders
 Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225180 bytes
 Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
 I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
 /dev/sda1   *           1          25      204800   83  Linux
 /dev/sda2              26       12773   102400000   83  Linux
 /dev/sda3           12774       14804    16380000   82  Linux swap / Solaris

 

หากต้องการดูรายละเอียดของฮาร์ดดิสก์ เช่นยี่ห้อ รุ่น serial number ต้องใช้คำสั่ง hdparm ออปชั่น ‘-I’ แล้วตามด้วยชื่อดิสก์ที่ต้องการดู

[root@cent6 ~]# hdparm -I /dev/sda
/dev/sda:
ATA device, with non-removable media
 Model Number:       ST3500640A
 Serial Number:      123456789
 Firmware Revision:  3.0

เช่นเดียวกับการตรวจสอบหน่วยความจำ (memory) ผลลัพธ์ที่ได้ อาจแตกต่างกันไป บางเครื่องหรือดิสก์บางรุ่นก็ดูไม่ได้  ขึ้นอยู่กับชนิดของฮาร์ดแวร์ เพื่อความง่ายแนะนำให้ใช้ BIOS ของเครื่องตรวจสอบรายละเอียด

3 thoughts on “คำสั่งตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของเครื่อง”

  1. ผมใช้ centos 5.6 อยู่อะครับ
    ไม่สามารถใช้ lscpu หรือ lshw ได้อะครับ

  2. รันคำสั่งแล้วขึ้น error ว่าอย่างไรครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.