คอนฟิกดีฟอลต์ editor บน Ubuntu 18.04

การคอนฟิกลีนุกซ์โดยใช้บางคำสั่งเช่น crontab, visudo จะมีการเรียก editor ขึ้นมาเพื่อแก้ไขไฟล์คอนฟิก ซึ่งขึ้นอยู่กับเวอร์ชันลีนุกซ์ที่ใช้ว่าจะตั้ง editor ตัวไหนเป็นดีฟอลต์ เช่น Ubuntu 18.04 จะตั้ง nano เป็นดีฟอลต์

มาดูกันว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนดีฟอลต์ editor ให้เป็นตัวอื่น เช่น vim จะสามารถเปลี่ยนได้อย่างไร

Continue reading “คอนฟิกดีฟอลต์ editor บน Ubuntu 18.04”

การใช้ vi เบื้องต้น – YouTube

วิธีการและเทคนิคการใช้คำสั่งใน vi (vim) เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้หัดใช้

เนื้อหาประกอบด้วย

 • Install vim-enhanced
 • Syntax Highlighting
 • Move the cursor
 • Go to Line number
 • Search Keyword
 • Page Up, Page Down
 • Insert, Append
 • Undo
 • Change Word
 • Delete Character, Line
 • Save (Write) & Quit

Continue reading “การใช้ vi เบื้องต้น – YouTube”

วิธีการเซตไฮไลต์สี syntax ใน vim

หลายคนรวมทั้งตัวผู้เขียนเอง ใช้ vim ในการแก้ไขไฟล์ต่างๆ ในลีนุกซ์ แล้วก็ใช้ vim ในการพัฒนาหรือเขียนโปรแกรมใช้งานด้วย

คุณสมบัติหนึ่งของ editor ที่ช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น หรือหาจุดผิดพลาดในโปรแกรมได้เร็วมากขึ้น คือมีการไฮไลต์สีของโค้ดโปรแกรมที่เขียน (syntax highlight)

ใน vim ก็มีคุณสมบัตินี้เหมือนกัน เพียงแต่ดีฟอลต์อาจไม่ได้เปิดการใช้งานไว้ ลองมาดูวิธีการเปิดการใช้งานกันครับ

Continue reading “วิธีการเซตไฮไลต์สี syntax ใน vim”

เปลี่ยนแปลงข้อความที่ต้องการใน vim

นอกจากเปลี่ยนแปลงข้อความที่ต้องการด้วย sed แล้ว ใน vim ก็สามารถทำได้เหมือนกัน รูปแบบการใช้ก็ใกล้เคียงกัน  ลองมาดูวิธีการใช้คำสั่งใน vim เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อความกัน

Continue reading “เปลี่ยนแปลงข้อความที่ต้องการใน vim”

แก้ไขไฟล์บนลีนุกซ์ง่ายๆ ด้วย nano

สิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในการหัดใช้ลีนุกซ์คือคุณต้องใช้ editor ในโหมดเท็กซ์หรือคอนโซล ให้เป็นอย่างน้อยหนึ่งตัว เพื่อใช้แก้ไขข้อความในไฟล์ต่างๆ

editor ตัวที่แนะนำมากที่สุดก็คือ vi ซึ่งแทบจะติดตั้งเป็นดีฟอลต์ของทุกลีนุกซ์หรือยูนิกซ์ (UNIX) ทุกตระกูล

แต่ถ้าไม่ถนัดจริงๆ ก็ยังมีอีกหนึ่งโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมาก ก็คือ nano ลองมาดูวิธีการใช้กัน

Continue reading “แก้ไขไฟล์บนลีนุกซ์ง่ายๆ ด้วย nano”

หัดใช้ vi แก้ไขไฟล์บนลีนุกซ์

หากคุณต้องการหัดใช้ลีนุกซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้ดูแลระบบ (System Administrator) โปรแกรมหนึ่งที่ต้องฝึกใช้ให้เป็นคือ vi เพื่อใช้แก้ไขไฟล์บนลีนุกซ์ หรือ UNIX

ถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรมอื่นเช่น nano ที่เป็นโปรแกรม editor ใช้แก้ไขไฟล์ได้เหมือนกัน และมักจะติดตั้งมาด้วย แต่ในบางเครื่องโดยเฉพาะ UNIX ประเภทอื่นๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว จะไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมนี้มา จะมีเฉพาะ vi เท่านั้น

ดังนั้น จะขอแนะนำวิธีการใช้ vi อย่างง่ายๆ ใช้คำสั่งพื้นฐานเพื่อแก้ไข และบันทึกไฟล์บนลีนุกซ์

Continue reading “หัดใช้ vi แก้ไขไฟล์บนลีนุกซ์”