การใช้ vi เบื้องต้น – YouTube

วิธีการและเทคนิคการใช้คำสั่งใน vi (vim) เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้หัดใช้

เนื้อหาประกอบด้วย

 • Install vim-enhanced
 • Syntax Highlighting
 • Move the cursor
 • Go to Line number
 • Search Keyword
 • Page Up, Page Down
 • Insert, Append
 • Undo
 • Change Word
 • Delete Character, Line
 • Save (Write) & Quit

Continue reading “การใช้ vi เบื้องต้น – YouTube”

วิธีการเซตไฮไลต์สี syntax ใน vim

หลายคนรวมทั้งตัวผู้เขียนเอง ใช้ vim ในการแก้ไขไฟล์ต่างๆ ในลีนุกซ์ แล้วก็ใช้ vim ในการพัฒนาหรือเขียนโปรแกรมใช้งานด้วย

คุณสมบัติหนึ่งของ editor ที่ช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น หรือหาจุดผิดพลาดในโปรแกรมได้เร็วมากขึ้น คือมีการไฮไลต์สีของโค้ดโปรแกรมที่เขียน (syntax highlight)

ใน vim ก็มีคุณสมบัตินี้เหมือนกัน เพียงแต่ดีฟอลต์อาจไม่ได้เปิดการใช้งานไว้ ลองมาดูวิธีการเปิดการใช้งานกันครับ

Continue reading “วิธีการเซตไฮไลต์สี syntax ใน vim”