เปลี่ยนแปลงข้อความที่ต้องการใน vim

นอกจากเปลี่ยนแปลงข้อความที่ต้องการด้วย sed แล้ว ใน vim ก็สามารถทำได้เหมือนกัน รูปแบบการใช้ก็ใกล้เคียงกัน  ลองมาดูวิธีการใช้คำสั่งใน vim เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อความกัน

Continue reading “เปลี่ยนแปลงข้อความที่ต้องการใน vim”