PowerDNS เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่สามารถบริหารจัดการผ่านเว็บ PHP, MySQL

เพื่อขีวิตที่ง่ายขึ้นในการดูแล DNS Server วันนี้ขอแนะนำ PowerDNS ที่สามารถทำหน้าที่รันเป็น DNS เซิร์ฟเวอร์ได้ อีกหนึ่งทางเลือกนอกจาก BIND

แทนที่จะเก็บข้อมูลโดเมน (domain) โซน (zone) เป็นเท็กซ์ไฟล์แบบใน BIND  เราสามารถคอนฟิก PowerDNS เลือกเก็บข้อมูลโดเมนไว้ในฐานข้อมูลได้ โดยรองรับทั้ง MySQL,  PostgreSQL, SQLite หรือแม้กระทั่ง LDAP

แล้วเราสามารถใช้โปรแกรม PowerAdmin บริหารจัดการข้อมูลของ PowerDNS ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล ผ่านหน้าเว็บได้โดยง่าย

ในที่นี้จะแสดงตัวอย่างการติดตั้ง PowerDNS หรือชื่อแพ็คเกจ rpm ว่า pdns บน CentOS 6 โดยจะติดตั้ง pdns จาก EPEL repo แล้วติดตั้งโปรแกรม PowerAdmin โดยดาวน์โหลดไฟล์ zip จากเว็บของ PowerAdmin

Continue reading “PowerDNS เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่สามารถบริหารจัดการผ่านเว็บ PHP, MySQL”

ทดสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย ab (ApacheBench)

ดีฟอลต์คอนฟิกที่ได้จากการติดตั้งโปรแกรมจากไฟล์ rpm หรือ วิธีอื่นๆ นั้น สามารถนำมาใช้งานและทำงานได้ในระดับหนึ่ง

แต่ถ้าโปรแกรมเช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ถ้าต้องให้บริการต่อผู้ใช้จำนวนมากขึ้น จำเป็นต้องปรับแต่งคอนฟิกเพิ่มเติม เพื่อให้ใช้ฮาร์ดแวร์ของเครื่องได้เต็มประสิทธิภาพ

ab เป็นโปรแกรมทดสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างง่ายๆ โปรแกรมหนึ่งที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Apache Web Server ถ้าเป็นไฟล์ rpm ก็อยู่ใน httpd-tools

เราสามารถนำ ab มาใช้ทดสอบเพื่อวัดผลได้ว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังแก้ไขคอนฟิกอยู่นั้น สามารถรองรับการใช้งานได้เท่าไร (requests per second) หากเราเปลี่ยนคอนฟิกไป ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร

Continue reading “ทดสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย ab (ApacheBench)”

แก้ไขปัญหาการสตาร์ต Apache httpd Server ช้า

หากเวลารันเว็บเซิร์ฟเวอร์ apache เซอร์วิส httpd แล้วต้องรอนานกว่าจะสตาร์ตได้ หรือขึ้นข้อความ error แบบนี้

[root@cent6 ~]# service httpd start
Starting httpd: httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for cent6.example.com
httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
                                                           [  OK  ]
[root@cent6 ~]#

Continue reading “แก้ไขปัญหาการสตาร์ต Apache httpd Server ช้า”

แก้ปัญหา WordPress อัพโหลดไฟล์ไม่ได้

หลังจาก ติดตั้ง WordPress บน CentOS 6 เรียบร้อยแล้ว หากเจอปัญหาสามารถโพสต์ข้อความได้ แต่ไม่สามารถอัพโหลด (upload) ไฟล์ เช่นรูป ได้

ตัวอย่างข้อความ error เมื่อ upload file

“Picture-01.jpg” has failed to upload due to an error
Unable to create directory /var/www/html/wordpress/wp-content/uploads/2012/05. Is its parent directory writable by the server?

ในที่นี้จะแสดงวิธีการแก้ไขปัญหา

Continue reading “แก้ปัญหา WordPress อัพโหลดไฟล์ไม่ได้”

ติดตั้ง WordPress บน CentOS 6

WordPress โปรแกรมทำเว็บไซต์ blog ที่สามารถนำมาใช้งานได้ฟรี เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อดีหลายอย่างเช่นการติดตั้งและคอนฟิกง่าย มีโปรแกรมเสริม (plugin) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และที่สำคัญหน้าเว็บที่แสดงบนเว็บไซต์จะถูกจัดเรียบเรียงเพื่อให้ search engine เช่น Google สามารถเข้ามาทำ index แล้วค้นหาเนื้อหา (keyword) ในเว็บเราได้สะดวก ซึ่งจะมีผลต่อลำดับในผลลัพธ์การค้นหา

WordPress พัฒนาด้วยภาษา PHP และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล ติดตั้งได้ทั้งบน Linux, Unix, MAC OS และ Windows

ในที่นี้จะแสดงวิธีการติดตั้ง WordPress บน CentOS 6 ตั้งแต่การดาวน์โหลดไฟล์ การสร้างฐานข้อมูล คอนฟิกผ่านหน้าเว็บ จนสามารถล็อกอินเข้าสู่หน้า admin ของ WordPress ได้

Continue reading “ติดตั้ง WordPress บน CentOS 6”

ติดตั้งโมดูล PHP เพิ่มเติม บน CentOS 6

จากการ ติดตั้งโปรแกรมภาษาเว็บ PHP บน Apache

เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache และ PHP เครื่องนี้ สามารถเขียนเว็บเพจโดยใช้ภาษา PHP ได้แล้ว  แต่สามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นแค่พื้นฐานเท่านั้น  ถ้าต้องการใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆ ด้วย เช่นเชื่อมต่อเข้ากับ MySQL เราจำเป็นต้องติดตั้งโมดูล PHP เพิ่มเติม

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการตรวจสอบและติดตั้งโมดูลเพิ่มเติมจากไฟล์ rpm ที่อยู่ในแผ่นดีวีดี CentOS 6.2  โดยจะเป็นการติดตั้งโมดูล MySQL เพื่อให้สามารถเขียน PHP เชื่อมเข้ากับฐานข้อมูล MySQL ได้

Continue reading “ติดตั้งโมดูล PHP เพิ่มเติม บน CentOS 6”

การสตาร์ต Apache Web Server บน CentOS 6

จากที่ได้ ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ ​Apache และ ติดตั้งโปรแกรมภาษาเว็บ PHP บน Apache เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนต่อไปก็เป็นรัน Apache Web Server ขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้

ในบทความนี้จะอธิบายการรันหรือสตาร์ต Apache Web Server บน CentOS 6.2 โดยจะใช้คำสั่ง service เพื่อสะดวกในการจัดการ กล่าวถึงวิธีการแก้ไขคอนฟิกเบื้องต้น และเมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้ว ก็จะใช้คำสั่ง chkconfig เพื่อเวลาตอนบู๊ตเครื่องจะได้รันเซอร์วิสเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

Continue reading “การสตาร์ต Apache Web Server บน CentOS 6”

ติดตั้งโปรแกรมภาษาเว็บ PHP บน Apache

หลังจาก ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ ​Apache

ในบทนี้จะสอนวิธีการติดตั้งไฟล์ rpm เพื่อจะติดตั้ง php เป็นโมดูลใน Apache เพื่อให้สามารถเขียนเว็บโปรแกรมภาษา PHP ได้

โดยจะอธิบายทีละขั้นตอน ถึงวิธีการติดตั้งไฟล์ rpm และการแก้ไขปัญหา

Continue reading “ติดตั้งโปรแกรมภาษาเว็บ PHP บน Apache”

ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ ​Apache

ในบทนี้จะสอนวิธีการติดตั้งไฟล์ rpm เพื่อจะรันเป็นเว็บเซิรฟ์เวอร์ Apache บน CentOS 6.2

โดยจะอธิบายทีละขั้นตอน ถึงวิธีการติดตั้งไฟล์ rpm และการแก้ไขปัญหา

Continue reading “ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ ​Apache”

คอนฟิกหลายชื่อเว็บไซต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวด้วย Apache VirtualHost

วิธีการหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการมีเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตเป็นของตัวเอง คือใช้บริการ Web Hosting

เคยสงสัยไหมว่า ผู้ให้บริการต้องมีเซิร์ฟเวอร์กี่เครื่อง เพื่อจะรองรับเว็บไซต์หรือโดเมนเนมของลูกค้าจำนวนมากได้

โดยทั่วไป ผู้ให้บริการ Web Hosting อาจมีเซิร์ฟเวอร์เพียงไม่กี่เครื่องเท่านั้น โดยแต่ละเครื่องสามารถคอนฟิกเพื่อให้รองรับจำนวนเว็บไซต์ได้เป็นหลักร้อย หลักพัน หรือเคยได้ยินมาว่าบางที่ ที่ค่าบริการถูกมากๆ มีจำนวนเว็บไซต์ต่อเครื่องถึงหลักหมื่นเลยทีเดียว

วิธีการที่คอนฟิกเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้สามารถรองรับได้หลายเว็บไซต์หรือโดเมน โดยพื้นฐานแล้วก็คือการใช้ VirtualHost นั่นเอง

บทความนี้จะอธิบายวิธีการคอนฟิก Apache VirtualHost บน Fedora 16

Continue reading “คอนฟิกหลายชื่อเว็บไซต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวด้วย Apache VirtualHost”