ติดตั้ง Apache SSL Web Server

หลายๆ เว็บไซต์ เช่น facebook เริ่มเปลี่ยนการเข้าเว็บจาก http มาเป็น https ทั้งเว็บไซต์ ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย เพื่อเข้ารหัสข้อมูล (encryption) ป้องกันการดักจับข้อมูลส่วนตัว รหัสผ่าน รูปภาพ ข้อความ หรือข้อมูลอื่นๆ

Continue reading “ติดตั้ง Apache SSL Web Server”

ปรับหน้าเว็บเพจให้พอดีหน้าจอ iPhone

อยู่ในช่วงปรับเว็บเพจที่พัฒนาใช้งานบน PC ให้สามารถรันบน browser ใน มือถือได้ด้วย เลยต้องปรับแต่งหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้งานได้สะดวก

ในที่นี้ขอแชร์วิธีการเพิ่มขนาดเว็บเพจ เพื่อให้พอดีกับหน้าจอ Safari บน iPhone ด้วยการใช้ “viewport”

Continue reading “ปรับหน้าเว็บเพจให้พอดีหน้าจอ iPhone”