เขียนโปรแกรมด้วย PHP DOM เพื่อดึงข้อมูลจากไฟล์ HTML

ได้รับข้อมูลในรูปแบบไฟล์ HTML เพื่อให้ดึงค่าจากบางฟิลด์ (field) ออกมา ใช้ในการทำรายงาน

ในตอนแรกลองเขียนโปรแกรม PHP ขึ้นมาเอง โดยใช้ Regular Expression ทำไปซักพัก เริ่มยากขึ้น เหตุเพราะรูปแบบอันหลากหลายของไฟล์ HTML ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เล็ก การเรียงลำดับ tag การเว้นวรรค

พบวิธีการดึงข้อมูลโดยใช้ PHP DOM ง่ายขึ้นเยอะ เลยนำมาแชร์เล่าสู่กันฟัง

Continue reading “เขียนโปรแกรมด้วย PHP DOM เพื่อดึงข้อมูลจากไฟล์ HTML”

ปรับหน้าเว็บเพจให้พอดีหน้าจอ iPhone

อยู่ในช่วงปรับเว็บเพจที่พัฒนาใช้งานบน PC ให้สามารถรันบน browser ใน มือถือได้ด้วย เลยต้องปรับแต่งหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้งานได้สะดวก

ในที่นี้ขอแชร์วิธีการเพิ่มขนาดเว็บเพจ เพื่อให้พอดีกับหน้าจอ Safari บน iPhone ด้วยการใช้ “viewport”

Continue reading “ปรับหน้าเว็บเพจให้พอดีหน้าจอ iPhone”