ปรับหน้าเว็บเพจให้พอดีหน้าจอ iPhone

อยู่ในช่วงปรับเว็บเพจที่พัฒนาใช้งานบน PC ให้สามารถรันบน browser ใน มือถือได้ด้วย เลยต้องปรับแต่งหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้งานได้สะดวก

ในที่นี้ขอแชร์วิธีการเพิ่มขนาดเว็บเพจ เพื่อให้พอดีกับหน้าจอ Safari บน iPhone ด้วยการใช้ “viewport”

Continue reading “ปรับหน้าเว็บเพจให้พอดีหน้าจอ iPhone”