เขียนโปรแกรมด้วย PHP DOM เพื่อดึงข้อมูลจากไฟล์ HTML

ได้รับข้อมูลในรูปแบบไฟล์ HTML เพื่อให้ดึงค่าจากบางฟิลด์ (field) ออกมา ใช้ในการทำรายงาน

ในตอนแรกลองเขียนโปรแกรม PHP ขึ้นมาเอง โดยใช้ Regular Expression ทำไปซักพัก เริ่มยากขึ้น เหตุเพราะรูปแบบอันหลากหลายของไฟล์ HTML ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เล็ก การเรียงลำดับ tag การเว้นวรรค

พบวิธีการดึงข้อมูลโดยใช้ PHP DOM ง่ายขึ้นเยอะ เลยนำมาแชร์เล่าสู่กันฟัง

Continue reading “เขียนโปรแกรมด้วย PHP DOM เพื่อดึงข้อมูลจากไฟล์ HTML”