คอมไพล์ sysbench บน Fedora 10

SysBench เป็นโปรแกรมที่ใช้วัดประสิทธิภาพ (benchmark) ของเครื่องได้หลายอย่าง ทั้ง CPU, Memory, Disk และ Database ทั้งนี้ยังสามารถระบุออปชั่นสำหรับการทดสอบได้เช่น จำนวน thread ที่รัน ขนาดที่จะทดสอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการรัน

เราสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ปรับแต่งเครื่อง หรือแก้ไขคอนฟิกให้ระบบทำงานได้ดีขึ้น

เนื่องจากในแผ่นติดั้ง หรือ จาก Fedora 10 Everything ไม่มีโปรแกรม sysbench ในรูปแบบ rpm ทำให้การที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้ ในบทความนี้ขอนำเสนอขั้นตอนและวิธีการคอมไพล์โปรแกรม sysbench และติดตั้งเอง

Continue reading “คอมไพล์ sysbench บน Fedora 10”

เปรียบเทียบ Intel Chipsets บนเมนบอร์ด

 ตอนนี้อยู่ในช่วงเลือกซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้รองรับการทำงานได้มากขึ้น เพราะว่าตัวเก่าใช้มาหลายปีแล้ว เริ่มแสดงอาการช้าให้เห็นเป็นบางครั้ง

สนใจเครื่องประกอบเอง เหตุเพราะงบประมาณจำกัด และอยากเลือกส่วนประกอบต่างๆ ได้เอง เลือกได้เกือบครบแล้ว ติดอยู่ตรงเมนบอร์ดว่าจะเลือกรุ่นไหนดี ราคาแตกต่างกันพอสมควร

มีข้อแม้อย่างหนึ่งในใจคืออยากได้เมนบอร์ดที่ใช้ Intel Chipset แต่ก็มีหลายรุ่นอีก เลยต้องหาข้อมูลเปรียบเทียบว่าแต่ละ chipset แตกต่างกันอย่างไร

หลังจากค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตอยู่พอสมควร ได้เว็บไซต์ของ Intel เอง แสดงการเปรียบเทียบค่อนข้างละเอียดเลยนำมาแนะนำเผื่อมีประโยชน์กับผู้สนใจ

Continue reading “เปรียบเทียบ Intel Chipsets บนเมนบอร์ด”

คอนฟิกพื้นฐานของ DD-WRT บน Linksys WRT54GL

บทความนี้ขอนำเสนอตัวอย่างคอนฟิกพื้นฐานของ Linksys WRT54GL หลังจากที่ติดตั้ง DD-WRT firmware ลงไปแล้ว โดยคอนฟิกให้สามารถใช้งาน Wireless มี encryption แบบ WPA และคอนฟิกให้พอร์ตแลนทั้ง 5 ซึ่งประกอบด้วย LAN 1-4 และ Internet อีกพอร์ตอยู่ในเน็ตเวิร์ก (VLAN) เดียวกันกับ Wireless ซึ่งเป็นรูปแบบคอนฟิกที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป

Continue reading “คอนฟิกพื้นฐานของ DD-WRT บน Linksys WRT54GL”

ติดตั้ง DD-WRT firmware บน Linksys WRT54GL

นอกจากลีนุกซ์จะสามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ยังสามารถนำไปติดตั้งลงบนอุปกรณ์อื่นๆ ได้อีกด้วยซึ่งจะมีกระบวนการติดตั้งที่ต่างกันออกไป ในบทความนี้จะกล่าวถึงการติดตั้ง DD-WRT ซึ่งเป็น Linux-based firmware ของอุปกรณ์ประเภท Wireless AP หรือ Router เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมีคุณสมบัติอื่นๆ มากกว่าที่มีใน firmware ที่ติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์

ในบทความนี้จะทดสอบการติดตั้ง DD-WRT บนอุปกรณ์ Linksys Wireless-G Broadband Router รุ่น WRT54GL v1.1 ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมและราคาไม่แพง และมีขั้นตอนการติดตั้งง่าย

Continue reading “ติดตั้ง DD-WRT firmware บน Linksys WRT54GL”