ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi บน Mac OS X ด้วย Wireless Diagnostics

บางครั้งโปรแกรมที่ต้องการ ก็มีอยู่ในเครื่องอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องรู้ชื่อคำสั่ง หรือวิธีเรียกใช้งาน

หลังจากที่หาโปรแกรมที่รันบน Mac OS X เพื่อใช้ในการตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi อยู่นาน สุดท้ายพบว่า โปรแกรมที่ต้องการมีอยู่แล้วในเครื่อง เพียงแต่ต้องรู้วิธีเปิดใข้งานเท่านั้นเอง

โปรแกรมที่ว่าคือ Wireless Diagnostics ที่สามารถใช้ตรวจสอบ ดูข้อมูล Wi-Fi โหมด (Mode) เชื่อมต่อว่าเป็น a/b/g/n ช่องสัญญาณ (Channel) ความแรงของสัญญาณ (RSSI) สามารถ scan หา SSID หรือ BSSID รวมทั้งสร้างกราฟเพื่อเปรียบเทียบความแรงสัญญาณ (RSSI) เทียบกับสัญญาณรบกวน (Noise) ได้ด้วย

Continue reading “ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi บน Mac OS X ด้วย Wireless Diagnostics”

แกะกล่องทดสอบ AirLive WL-5460AP v2 Wireless Access Point

วันก่อนเดินตลาดเพื่อหาซื้อ Access Point รุ่นประจำที่เคยใช้ แต่ของขาดตลาด ผู้ขายเลยแนะนำรุ่นนี้มาให้ ว่ากันว่าสามารถปรับสัญญาณ Wireless ได้แรงมาก

เลยต้องมาทดสอบกันหน่อย ในที่นี้จะทดสอบคอนฟิกเบื้องต้น

Continue reading “แกะกล่องทดสอบ AirLive WL-5460AP v2 Wireless Access Point”

คอนฟิกพื้นฐานของ DD-WRT บน Linksys WRT54GL

บทความนี้ขอนำเสนอตัวอย่างคอนฟิกพื้นฐานของ Linksys WRT54GL หลังจากที่ติดตั้ง DD-WRT firmware ลงไปแล้ว โดยคอนฟิกให้สามารถใช้งาน Wireless มี encryption แบบ WPA และคอนฟิกให้พอร์ตแลนทั้ง 5 ซึ่งประกอบด้วย LAN 1-4 และ Internet อีกพอร์ตอยู่ในเน็ตเวิร์ก (VLAN) เดียวกันกับ Wireless ซึ่งเป็นรูปแบบคอนฟิกที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป

Continue reading “คอนฟิกพื้นฐานของ DD-WRT บน Linksys WRT54GL”

ติดตั้ง DD-WRT firmware บน Linksys WRT54GL

นอกจากลีนุกซ์จะสามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ยังสามารถนำไปติดตั้งลงบนอุปกรณ์อื่นๆ ได้อีกด้วยซึ่งจะมีกระบวนการติดตั้งที่ต่างกันออกไป ในบทความนี้จะกล่าวถึงการติดตั้ง DD-WRT ซึ่งเป็น Linux-based firmware ของอุปกรณ์ประเภท Wireless AP หรือ Router เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมีคุณสมบัติอื่นๆ มากกว่าที่มีใน firmware ที่ติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์

ในบทความนี้จะทดสอบการติดตั้ง DD-WRT บนอุปกรณ์ Linksys Wireless-G Broadband Router รุ่น WRT54GL v1.1 ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมและราคาไม่แพง และมีขั้นตอนการติดตั้งง่าย

Continue reading “ติดตั้ง DD-WRT firmware บน Linksys WRT54GL”