คอนฟิกพื้นฐานของ DD-WRT บน Linksys WRT54GL

บทความนี้ขอนำเสนอตัวอย่างคอนฟิกพื้นฐานของ Linksys WRT54GL หลังจากที่ติดตั้ง DD-WRT firmware ลงไปแล้ว โดยคอนฟิกให้สามารถใช้งาน Wireless มี encryption แบบ WPA และคอนฟิกให้พอร์ตแลนทั้ง 5 ซึ่งประกอบด้วย LAN 1-4 และ Internet อีกพอร์ตอยู่ในเน็ตเวิร์ก (VLAN) เดียวกันกับ Wireless ซึ่งเป็นรูปแบบคอนฟิกที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป

Continue reading “คอนฟิกพื้นฐานของ DD-WRT บน Linksys WRT54GL”

ติดตั้ง DD-WRT firmware บน Linksys WRT54GL

นอกจากลีนุกซ์จะสามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ยังสามารถนำไปติดตั้งลงบนอุปกรณ์อื่นๆ ได้อีกด้วยซึ่งจะมีกระบวนการติดตั้งที่ต่างกันออกไป ในบทความนี้จะกล่าวถึงการติดตั้ง DD-WRT ซึ่งเป็น Linux-based firmware ของอุปกรณ์ประเภท Wireless AP หรือ Router เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมีคุณสมบัติอื่นๆ มากกว่าที่มีใน firmware ที่ติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์

ในบทความนี้จะทดสอบการติดตั้ง DD-WRT บนอุปกรณ์ Linksys Wireless-G Broadband Router รุ่น WRT54GL v1.1 ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมและราคาไม่แพง และมีขั้นตอนการติดตั้งง่าย

Continue reading “ติดตั้ง DD-WRT firmware บน Linksys WRT54GL”