ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi บน Mac OS X ด้วย Wireless Diagnostics

บางครั้งโปรแกรมที่ต้องการ ก็มีอยู่ในเครื่องอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องรู้ชื่อคำสั่ง หรือวิธีเรียกใช้งาน

หลังจากที่หาโปรแกรมที่รันบน Mac OS X เพื่อใช้ในการตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi อยู่นาน สุดท้ายพบว่า โปรแกรมที่ต้องการมีอยู่แล้วในเครื่อง เพียงแต่ต้องรู้วิธีเปิดใข้งานเท่านั้นเอง

โปรแกรมที่ว่าคือ Wireless Diagnostics ที่สามารถใช้ตรวจสอบ ดูข้อมูล Wi-Fi โหมด (Mode) เชื่อมต่อว่าเป็น a/b/g/n ช่องสัญญาณ (Channel) ความแรงของสัญญาณ (RSSI) สามารถ scan หา SSID หรือ BSSID รวมทั้งสร้างกราฟเพื่อเปรียบเทียบความแรงสัญญาณ (RSSI) เทียบกับสัญญาณรบกวน (Noise) ได้ด้วย

การเรียกใช้โปรแกรม Wireless Diagnostics บน Mac OS X ต้องกด [Option]+click หรือ กดปุ่ม option ค้างไว้ แล้วคลิกเมาส์ตรงไอคอน Wireless ที่อยู่ในเมนูด้านบน

จะเห็นเมนูพิเศษขึ้นมา รวมทั้งข้อมูลสัญญาณ Wi-Fi ที่เชื่อมต่ออยู่ (การคลิกเมาส์ที่ไอคอนนี้อย่างเดียวจะไม่ขึ้นเมนูพิเศษ)

w01-option-click-on-wireless-icon

เลือก Open Wireless Diagnostics เพื่อเปิดโปรแกรม Wireless Diagnostics

w02-wireless-diagnostics

คลิกเมนู Window เพื่อแสดงโหมดย่อยต่างๆ ของโปรแกรม

w03-window

ตัวอย่างข้อมูลจากโหมด Info

w04-Info

ตัวอย่างข้อมูลจากโหมด Scan แสดงสัญญาณ Wi-Fi บริเวณใกล้เคียง

w05-Scan

ตัวอย่างกราฟจากโหมด Performance แสดงค่าความเร็ว (Transmit Rate) คุณภาพสัญญาณ (Signal-to-Noise ratio) ความแรงของสัญญาณ (Signal) เปรียบเทียบระหว่างค่าความแรงของสัญญาณ (RSSI) กับสัญญาณรบกวน (Noise) หน่วยเป็น dBm

w06-Performance

ในที่นี้ขอไม่อธิบาย ความหมายของแต่ละค่านะครับ ลองหาข้อมูลกันดู

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.