โคลนนิ่ง Linux, Windows ด้วย Clonezilla – ตอนที่ 2 สร้างไฟล์ image

ในตอนนี้จะแสดงตัวอย่างการใช้ Clonezilla live บู๊ตเพื่อสร้างไฟล์ image ของเครื่องต้นแบบที่ติดตั้ง Windows 7

แล้วเก็บไฟล์ image ที่ได้ไว้บน Samba File Server เพื่อสามารถใช้ restore ได้บนหลายๆ เครื่องพร้อมๆ กัน

ตัวอย่างหน้าจอเครื่อง Windows 7 ที่จะใช้เป็นต้นแบบ มีสองไดร์ฟคือ C และ D

 

ใส่แผ่น Clonezilla live ในเครื่องต้นแบบ แล้วบู๊ตเครื่อง

หน้าจอบู๊ต Clonezilla เลือกเมนูแรก “Clonezilla live (Default settings, VGA 800×600)”

 

 

หน้าจอการใช้งาน Clonezilla จะเป็นแบบ text menu base ทั้งหมด คือใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกเมนูแล้วกดปุ่ม [enter] เพื่อเลือกเมนูนั้นๆ

เลือกภาษาที่ใช้ เลือก “en_US.UTF-8 English”

 

หน้าคอนฟิก keymap เลือก “Don’t touch keymap”

 

หน้า “Start Clonezilla” เลือก “Start_Clonezilla”

 

หน้าจอเลือกโหมดในการทำ image เลือก “device-image”

 

หน้า “Mount Clonezilla image directory” เป็นการเลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์ image ที่สร้างได้ ในที่นี้จะเลือกเก็บลงบน Samba Server (ต้องสร้าง share file server ขึ้นมาก่อน อาจใช้เป็นลีนุกซ์ หรือ Windows File server ก็ได้)

 

หน้าจอ Network Config เลือกโหมดที่ใช้คอนฟิก IP Address, Netmask, Gateway สำหรับการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กของเครื่อง หากมี DHCP server อยู่ ก็เลือก dhcp

 

หน้าจอ Mount Samba Server ระบุชื่อหรือ IP Address ของ Samba File Server ที่จะใช้เก็บไฟล์ image

 

ใส่โดเมนของ File Server (ถ้ามี) ถ้าไม่ได้ใช้ก็เว้นไว้ไม่ต้องใส่ แล้วกดปุ่ม [Enter] ผ่านไป

 

ระบุชื่อ user ที่จะใช้เชื่อมต่อเข้า Samba Server

 

ระบุชื่อแชร์โฟลเดอร์บน Samba Server ที่จะใช้เก็บไฟล์ image

 

หน้าจอแจ้งให้ใส่ password ของ user ที่จะเข้า Samba Server

 

หากระบุ Samba Server และใส่ user, password ถูกต้อง หน้าจอจะแสดงการ mount

 

เลือกโหมด Beginner

 

ระบุชื่อ image ที่จะเก็บ

 

เลือกดิสก์ที่จะทำ image

 

หากเป็นดิสก์ชนิด NTFS เลือกไม่ตรวจสอบดิสก์ “Skip checking/reparing source file system”

 

เลือก “Yes, check the saved image” เพื่อตรวจสอบไฟล์ image ที่สร้างขึ้น

 

หน้าจอแสดงคำสั่งสำหรับการสร้างไฟล์ image เผื่อจะใช้รันทำ image ครั้งต่อไป ไม่ต้องมาคอยเลือกเมนูแบบนี้อีก

 

หน้าจอแสดงรายละเอียด partition ต่างๆ ในดิสก์ ที่จะทำ image

 

เริ่มกระบวนการสร้าง image

 

หน้าจอหลังจากสร้าง image เรียบร้อย

 

ใส่เลข 0 แล้วกดปุ่ม [Enter] เพื่อ Poweroff หรือปิดเครื่อง

 

ตัวอย่างไฟล์ image ที่สร้างได้ บน Samba File Server

[root@samba images]# ls -l
total 4
drwxrwxr-x. 2 user1 users 4096 Nov 10 14:25 2012-11-10-14-img
[root@samba images]# ls -l 2012-11-10-14-img/
total 3427096
-rw-r--r--. 1 user1 users     69 Nov 10 14:25 clonezilla-img
-rw-r--r--. 1 user1 users     4 Nov 10 14:25 disk
-rw-r--r--. 1 user1 users    1772 Nov 10 14:25 Info-dmi.txt
-rw-r--r--. 1 user1 users    8665 Nov 10 14:25 Info-lshw.txt
-rw-r--r--. 1 user1 users    1313 Nov 10 14:25 Info-lspci.txt
-rw-r--r--. 1 user1 users    172 Nov 10 14:25 Info-packages.txt
-rw-r--r--. 1 user1 users     15 Nov 10 14:25 parts
-rw-r--r--. 1 user1 users     33 Nov 10 14:17 sda1.info
-rw-------. 1 user1 users  8888664 Nov 10 14:17 sda1.ntfs-ptcl-img.gz.aa
-rw-------. 1 user1 users 2097152000 Nov 10 14:21 sda2.ntfs-ptcl-img.gz.aa
-rw-------. 1 user1 users 1401460138 Nov 10 14:25 sda2.ntfs-ptcl-img.gz.ab
-rw-------. 1 user1 users   724233 Nov 10 14:25 sda3.ntfs-ptcl-img.gz.aa
-rw-r--r--. 1 user1 users     36 Nov 10 14:17 sda-chs.sf
-rw-r--r--. 1 user1 users  1048064 Nov 10 14:17 sda-hidden-data-after-mbr
-rw-r--r--. 1 user1 users    512 Nov 10 14:17 sda-mbr
-rw-r--r--. 1 user1 users    371 Nov 10 14:17 sda-pt.parted
-rw-r--r--. 1 user1 users    259 Nov 10 14:17 sda-pt.sf

 

ข้อมูลอ้างอิง

 

 

3 thoughts on “โคลนนิ่ง Linux, Windows ด้วย Clonezilla – ตอนที่ 2 สร้างไฟล์ image”

 1. บทความชัดเจนดีครับ ผมทำตามแล้วได้แล้วครับ

  ขอบคุณมากครับ

 2. หน้าจอแจ้งให้ใส่ password ของ user ที่จะเข้า Samba Server

  เอา Password ตัวนี้มาจากไหนครับ พึ่งเคยทำครับ ลบกวนด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.