โคลนนิ่ง Linux, Windows ด้วย Clonezilla – ตอนที่ 3 restore ไฟล์ image

หลังจากที่สร้าง image ด้วย Clonezilla เรียบร้อยแล้ว ตอนที่ 3 นี้จะทดลอง restore ไฟล์ image ที่สร้างได้ลงบนเครื่องอื่นๆ

คำเตือน การ restore ไฟล์ image จะเป็นการลบแล้วเขียนข้อมูลลงบนดิสก์ของเครื่อง ทำให้ไฟล์ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เสียหายได้

ในที่นี้จะเป็นการ restore ไฟล์ image จาก Samba Server ที่ใช้เก็บไฟล์ตอนทำ image

ใส่แผ่น Clonezilla ในเครื่องที่ต้องการ restore ไฟล์ image แล้วบู๊ตเครื่อง

หน้าจอทุกอย่างจะเหมือนกับตอนสร้างไฟล์ image กระทั่งถึงหน้าเลือกโหมดในการสร้าง (save) หรือ restore ไฟล์ image

เลือก restoredisk เพื่อ restore ไฟล์ image ทั้งหมดลงบนดิสก์

 

เลือกชื่อ image ที่ต้องการ restore

หมายเหตุ หากมีการสร้างหลาย image สำหรับเครื่องชนิดต่างๆ แนะนำให้ตั้งชื่อ image ตามชนิดของเครื่องเพื่อง่ายตอนเลือก restore

 

เลือกดิสก์ที่ต้องการ restore ลง ต้องเป็นดิสก์ที่มีขนาดเท่ากับหรือมากกว่าขนาดดิสก์ของเครื่องต้นฉบับ

คำเตือน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบไป และแทนที่ด้วย image file

 

คำสั่งที่ใช้ในการ restore สำหรับการใช้ครั้งหน้า จะได้ไม่ต้องเลือกเมนูหลายขั้นตอนอีก

 

หน้าจอเตือนว่าจะมีการลบข้อมูลและแทนที่ หากแน่ใจก็พิมพ์ y แล้วกด [enter]

 

หน้าจอเตือนอีกครั้ง

 

หน้าจอแสดงว่ากำลัง restore ไฟล์ image ลงบนดิสก์

 

หน้าจอแสดงว่า restore เสร็จเรียบร้อยแล้ว กด [enter]

 

พิมพ์ 1 เพื่อรีบู๊ตเครื่อง

 

หน้าจอของเครื่องที่ได้จากการ restore ทุกอย่างเหมือนกับต้นฉบับ

 

ข้อมูลอ้างอิง

2 thoughts on “โคลนนิ่ง Linux, Windows ด้วย Clonezilla – ตอนที่ 3 restore ไฟล์ image”

  1. ขอบคุณครับ กำลังลอง restore ตามขั้นตอน จากไฟล์ image ผมสร้างตามบทความตอนที่ 2 เลยครับ

    ขอบคุณครับ

  2. แล้วระบบรู้ได้อย่างไรครับ ว่าเราเก็บไฟล์ Image ไว้ใน server samba ตัวไหน

Leave a Reply

Your email address will not be published.