เปิดใช้ Apache, PHP เว็บเซิร์ฟเวอร์บน Mac OS X

สำหรับผู้ใช้ Mac ที่เป็นเว็บโปรแกรมเมอร์ สามารถใช้เครื่อง Mac ของคุณ รันเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องพัฒนาและทดสอบเว็บโปรแกรมเช่น php ได้เลย

Mac OS X ตั้งแต่เวอร์ชัน 10.0 เป็นต้นมา จะมี Apache Web Server ติดตั้งมาด้วย เพียงแต่อาจไม่ได้รันหรือเปิดการใช้งานไว้

ลองมาดูการเปิดใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาบนเครื่อง Mac รวมทั้งคอนฟิกให้สามารถเขียนโปรแกรมภาษา php ได้ด้วย

หมายเหตุ ในที่นี้ทดสอบบน MacBook Pro ที่ติดตั้ง OS X Yosemite (Version 10.10.1)

Read more ›

Posted in Apache, Mac, PHP, Programming, Web Server Tagged with:

Laravel การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

หลังจากที่ หัดใช้ Route และ View เบื้องต้น แล้ว ในตอนนี้เรามาดูวิธีเขียน Laravel เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลกัน

โดยจะใช้วิธีการทำ migrate หรือ migration ของ Laravel ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการจัดการควบคุมเวอร์ชั่นของฐานข้อมูล (version control ของ database) เพื่อให้ laravel ทราบว่า โครงสร้างตารางที่ใช้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และจะสร้าง แก้ไข หรือลบไฟล์ที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างที่เปลี่ยนไปได้โดยอัตโนมัติ

แล้วใช้ Eloquent ORM เพื่อดึงข้อมูลออกมา

Read more ›

Posted in Database, MySQL, PHP, Programming Tagged with: , , ,

Laravel หัดใช้ Route และ View เบื้องต้น

การจะใช้ framework เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมนั้น จะต้องทำความเข้าใจหลักการของ framework ที่จะใช้ก่อน ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป ทั้งรูปแบบการเขียนโปรแกรม โครงสร้างไฟล์หรือไดเร็กทอรีต่างๆ วิธีการการใช้ Class, Method ที่เกี่ยวข้อง

ครั้นจะทำความเข้าใจทั้งหมดแล้วค่อยลงมือใช้ ตามประสบการณ์ที่ได้ลองแล้ว อ่านๆ ไปบางครั้งนึกภาพไม่ออกว่าเป็นอย่างไร โดยส่วนตัวเลยคิดว่าลองทำตามเป็นขั้นๆ ไป น่าจะดี

ในที่นี้เรียบเรียงมาจากเว็บไซต์ laravel.com และเว็บอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียงตามลำดับที่คิดว่าผู้อ่านที่ไม่เคยใช้มาก่อน (รวมทั้งผู้เขียนเองด้วย) ลองทำตามดูทีละขั้นน่าจะพอเข้าใจ laravel ได้มากขึ้น

แม้แรกๆ จะดูยุ่งยาก แต่พอลองทำไปเรื่อยๆ ดูเป็นระเบียบดี ถ้าโปรแกรมมีขนาดใหญ่ขึ้น laravel น่าจะช่วยในการดูแล ปรับปรุง โปรแกรมได้ดีมากขึ้น

Read more ›

Posted in PHP, Programming, Web Server Tagged with: , , , ,

ติดตั้งและคอนฟิก Laravel เบื้องต้น

ปีใหม่ทั้งที อยากปรับปรุงวิธีการเขียนโปรแกรมให้เป็นรูปแบบมากขึ้น หลายคนแนะนำมาให้ใช้ Framework เลยลองหาข้อมูลศึกษาดู

สำหรับ PHP มีหลาย Framework ที่มีผู้พัฒนาออกมา ให้สามารถนำมาใช้ได้ฟรี ลองเปรียบเทียบหาข้อมูลแล้ว คิดว่า laravel น่าจะดูดีสุด เลยมาแชร์วิธีการใช้กัน

Laravel เป็น PHP Web Application Framework ที่ถูกออกแบบ สำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย PHP ในรูปแบบ MVC (Model View Controller)

Read more ›

Posted in PHP, Programming, SELinux, Web Server Tagged with: ,

ติดตั้ง PHP 5.5 บน CentOS 6

เนื่องด้วย PHP ที่ติดตั้งมากับ CentOS 6 นั้น มีแค่เวอร์ชั่น 5.3.3 หากต้องการใช้ PHP เวอร์ชั่นใหม่เช่น 5.5 หรือ 5.6 จำเป็นต้องติดตั้งจากแหล่งเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บที่เป็นที่นิยมคือ webtatic.com ที่สร้าง (build) แพ็คเกจเวอร์ชั่นใหม่ๆ เช่น MySQL 5.5, PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6 เก็บไว้ใน Yum Repository

บทความนี้จะอธิบายการติดตั้ง PHP 5.5 จาก repo ของ webtatic.com
Read more ›

Posted in CentOS 6, PHP, Programming, Web Server Tagged with:

ติดตั้ง composer ไว้บริหารจัดการ PHP Library

composer เป็นเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการ ช่วยให้การติดตั้ง PHP Library ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะ composer จะช่วยค้นหาและติดตั้ง Library อื่นๆ รวมทั้งเวอร์ชั่นที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะติดตั้่ง Library ที่ต้องการ

Read more ›

Posted in CentOS 6, PHP, Programming, Web Server Tagged with: ,

ติดตั้งและคอนฟิก radvd เพื่อแจกข้อมูล IPv6 Router

หลังจาก  คอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ DHCPv6 บนลีนุกซ์ ที่แจกจ่ายข้อมูล IPv6 Address ไปยังเครื่องไคเอนต์แล้ว เราจำเป็นต้องติดตั้งและคอนฟิก radvd เพิ่มเติม เพื่อแจกข้อมูลเกี่ยวกับ IPv6 Router

Read more ›

Posted in CentOS 6, IPv6 Tagged with: , , , ,

คอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ DHCPv6 บนลีนุกซ์

หลังจากที่ คอนฟิก IPv6 บน CentOS 6 แล้ว ลองมาดูวิธีคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ DHCPv6 Server เพื่อแจก IPv6 Address ให้กับเครื่องไคลเอนต์อื่นๆ เช่น Windows สามารถรับ IPv6 Address ได้โดยอัตโนมัติ

โดยจะทดสอบติดตั้งและคอนฟิกบน CentOS 6

Read more ›

Posted in CentOS 6, IPv6 Tagged with: , , ,

คอนฟิก IPv6 บน CentOS 6

แม้จะทราบปัญหาเรื่อง IPv4 Address ที่ไม่เพียงพอถึงขั้นขาดแคลนมาเป็นเวลานานมาก แต่ก็ไม่ได้ศึกษา IPv6 เรื่องนี้อย่างจริงจัง

จนโดนลูกค้าสั่งให้คอนฟิก IPv6 บนเซิร์ฟเวอร์ให้หน่อย จึงต้องหาข้อมูล ศึกษาวิธีการคอนฟิก เลยนำมาแชร์ให้อ่านกัน

ในที่นี้จะแสดงวิธีคอนฟิกบน CentOS 6

Read more ›

Posted in CentOS 6, Networking Tagged with:

จัดการเซอร์วิสด้วย systemd ใน CentOS 7

สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปใน CentOS 7 หรือ Red Hat Enterprise 7 คือเปลี่ยนมาใช้ systemd ในการบริหารจัดการโปรเซสและอีกหลายสิ่งบนลีนุกซ์ แทนที่การใช้ init หรือ upstart ในเวอร์ชั่นก่อน

ผลที่เห็นอย่างชัดเจนคือทำให้เครื่องบู๊ตได้เร็วมากขึ้น เพราะ systemd จะจัดการให้แต่ละโปรเซสหรือเซอร์วิสสตาร์ตได้พร้อมๆ กัน แทนที่จะรันทีละโปรเซส

Read more ›

Posted in CentOS 7, Linux Installation Tagged with:

SpaLinux on Facebook

Categories

Archives