คอนฟิก MySQL 8.0 Replication บน Ubuntu 20.04

เมื่อมีปริมาณการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (Database Server) เพิ่มมากขึ้น อาจทำให้เซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวไม่สามารถรองรับได้ ทำให้ต้องมีการขยายขนาด โดยอาจทำได้สองวิธีหลักๆ คือ

  1. เปลี่ยนเครื่องให้มี CPU, Memory หรือ Disk ที่มีความเร็วสูงขึ้น
  2. อีกวิธีที่จะแนะนำในที่นี้ คือเพิ่มเครื่องแล้วคอนฟิก Replication เพื่อให้ทุกเครื่องมีฐานข้อมูลที่เหมือนกัน เพื่อกระจายการรองรับการใช้งาน

บทความนี้จะอธิบายคอนฟิก MySQL Replication เพื่อ replicate ข้อมูลระหว่าง MySQL Database Server สองเครื่อง ทั้งแบบ Master-Slave และ Master-Master โดยทดสอบกับเวอร์ชัน 8.0 ที่ติดตั้งบน Ubuntu 20.04
Continue reading “คอนฟิก MySQL 8.0 Replication บน Ubuntu 20.04”