การใช้งานคำสั่งของ smbldap-tools

ในบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้งานโปรแกรม smbldap-tools (เวอร์ชั่น 0.9.5) สำหรับเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลของ user หรือ group ที่อยู่ใน LDAP เพื่อใช้งานร่วมกับ Samba

หมายเหตุ ทุกคำสั่งของ smbldap-tools สามารถที่จะดูวิธีการใช้งานโดยย่อได้ จากการรันคำสั่งที่ต้องการแล้วต่อท้ายด้วยออปชั่น ‘-h’ หรือ ‘-?’ หรือไม่ก็อ่านรายละเอียดการใช้งานได้จาก man page ของแต่ละคำสั่ง

Continue reading “การใช้งานคำสั่งของ smbldap-tools”

ติดตั้ง smbldap-tools บน Fedora 9

บทความนี้จะอธิบายการติดตั้งโปรแกรม smbldap-tools เพื่อช่วยในการคอนฟิกให้ Samba สามารถที่จะตรวจสอบ (authenticate) user จาก OpenLDAP ได้ โดยจะอ้างอิงจากการ

ในบทความนี้จะถือว่าเป็นการติดตั้ง OpenLDAP ใหม่เลย โดยไม่มีข้อมูลใดๆ อยู่ใน LDAP

Continue reading “ติดตั้ง smbldap-tools บน Fedora 9”

ปรับปรุง samba เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดใน Fedora 9

หลังจาก ติดตั้ง Fedora 9 แบบประหยัดพื่นที่สุด ในบทความนี้ จะแนะนำวิธีการปรับปรุง (update) และติดตั้งโปรแกรม Samba เพิ่มเติม เพื่อเตรียมเครื่องสำหรับคอนฟิกทำหน้าที่เป็น Samba PDC ต่อไป

เวอร์ชั่นของ Samba ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Fedora 9 นั้น ปรับปรุงมาจาก pre-release ซึ่งตอนต้นเดือนกรกฎาคม Samba ได้ออกเวอร์ชั่น 3.2 แบบสมบูรณ์มา ดังนั้นก่อนที่จะนำไปคอนฟิกต่อไป แนะนำให้ปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

Continue reading “ปรับปรุง samba เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดใน Fedora 9”