ติดตั้ง smbldap-tools บน Fedora 9

บทความนี้จะอธิบายการติดตั้งโปรแกรม smbldap-tools เพื่อช่วยในการคอนฟิกให้ Samba สามารถที่จะตรวจสอบ (authenticate) user จาก OpenLDAP ได้ โดยจะอ้างอิงจากการ

ในบทความนี้จะถือว่าเป็นการติดตั้ง OpenLDAP ใหม่เลย โดยไม่มีข้อมูลใดๆ อยู่ใน LDAP

Continue reading “ติดตั้ง smbldap-tools บน Fedora 9”

ปรับปรุง samba เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดใน Fedora 9

หลังจาก ติดตั้ง Fedora 9 แบบประหยัดพื่นที่สุด ในบทความนี้ จะแนะนำวิธีการปรับปรุง (update) และติดตั้งโปรแกรม Samba เพิ่มเติม เพื่อเตรียมเครื่องสำหรับคอนฟิกทำหน้าที่เป็น Samba PDC ต่อไป

เวอร์ชั่นของ Samba ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Fedora 9 นั้น ปรับปรุงมาจาก pre-release ซึ่งตอนต้นเดือนกรกฎาคม Samba ได้ออกเวอร์ชั่น 3.2 แบบสมบูรณ์มา ดังนั้นก่อนที่จะนำไปคอนฟิกต่อไป แนะนำให้ปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

Continue reading “ปรับปรุง samba เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดใน Fedora 9”

คอนฟิก Samba File Sharing Server

บทความนี้ขอแนะนำการติดตั้งและคอนฟิก Samba เพื่อทำหน้าที่เป็น File Sharing Server เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ใช้เครื่อง Windows สามารถที่จะแชร์ฝ่ายร่วมกันได้

Continue reading “คอนฟิก Samba File Sharing Server”