แสดงสภาพอากาศผ่านหน้าจอ Terminal

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย มาดูวิธีที่ System Administrator ดูค่าสภาพอากาศกัน ด้วยการใช้คำสั่งผ่านหน้าจอ Terminal

Continue reading “แสดงสภาพอากาศผ่านหน้าจอ Terminal”

วิธีการใช้ cURL เพื่อโหลดเว็บเพจ

จากที่เคยแนะนำ วิธีการใช้คำสั่ง wget รันเป็นคำสั่งบน comand line เพื่อโหลดเว็บเพจได้ มาครั้งนี้ ขอแนะนำอีกคำสั่งคือ cURL โปรแกรมทำหน้าที่คล้ายกันแต่มีคุณสมบัติมากกว่า แถม curl ยังมี library (libcurl) ที่ภาษาต่างๆ เช่น PHP นำไปพัฒนาสร้างเป็นฟังก์ชั่นให้เรียกใช้ในการเขียนโปรแกรมได้

Continue reading “วิธีการใช้ cURL เพื่อโหลดเว็บเพจ”