แสดงสภาพอากาศผ่านหน้าจอ Terminal

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย มาดูวิธีที่ System Administrator ดูค่าสภาพอากาศกัน ด้วยการใช้คำสั่งผ่านหน้าจอ Terminal

รันคำสั่ง curl ระบุชื่อเว็บไซต์ http://wttr.in/CityName โดย CityName คือชื่อเมืองที่เราต้องการแสดงค่าสภาพอากาศ

เช่น

$ curl http://wttr.in/Bangkok

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้
01-curl-weather

สามารถรันและแสดงค่าได้ทั้งบน Linux หรือ Mac OS X

เปรียบเทียบการแสดงผล ถ้าเปิดเว็บไซต์นี้บน Browser
02-chrome-weather

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.